Debie dient klacht in tegen burgemeester Patrick Janssens

Filip Dewinter laat weten in onderstaande persbericht klacht te zullen indienen bij de Antwerpse procureur des Konings én het integriteitbureau. Naar aanleiding van de veroordeling door het Antwerpse Hof van Beroep van ex-politiecommissaris en huidig VB-gemeenteraadslid Bart Debie is burgemeester Janssens er als de kippen bij om een lastige en mondige politieke concurrent uit te schakelen. Daarbij overtreedt Patrick Janssens menige regel.

Ten eerste is de procesgang nog niet teneinde en dient het ganse Arrest door het Hof van Cassatie behandeld te worden. Indien dit Hof het Arrest verbreekt dient de ganse zaak overgedaan te worden voor een ander Hof van Beroep en is de uitkomst ervan niet te voorspellen. Patrick Janssens dient als burgemeester in deze neutraal en terughoudend te zijn, tenminste tot de definitieve procesgang teneinde is. Door zijn politieke uitspraken en conclusies schendt Janssens de scheiding der machten en speelt hij burgemeester, openbaar ministerie en rechter tegelijk.

Burgemeester Janssens gaat echter nog verder. De man beweert het dossier grondig gelezen te hebben. Daarmee menen we dat hij het Arrest van het Hof van Beroep bedoelt. Indien hij het gerechtelijke dossier zou bedoelen, geeft hij impliciet toe dat hij zich met de rechtsgang gemoeid heeft omdat dit onderdeel van het gerechtelijk dossier geheim dient te zijn. Daarenboven verspreidt Janssens nu ook leugens over Bart Debie. Enkele voorbeelden :

– In het programma De Zevende Dag verklaart Janssens dat Debie een in beslag genomen laptop mee naar huis genomen zou hebben. Dit is volstrekt onjuist en blijkt uit geen enkel element in het dossier over het Arrest.

– Eveneens in de Zevende dag verklaart Janssens dat Bart Debie "zelf bewijsmateriaal fabriceerde". Uitgerekend voor dit onderdeel van het gerechtelijk onderzoek werd Debie vrijgesproken.

– In Gazet van Antwerpen verklaart Janssens dat Debie iemands tanden heeft uitgeslagen. Dit staat nergens te lezen in het gerechtelijk dossier, noch in het Arrest.

Burgemeester Patrick Janssens misbruikt zijn positie als burgemeester om via de media met opzet de zaak tegen Bart Debie te verzwaren. Het opzettelijk verspreiden van leugens en laster is volgens het Belgische strafrecht een strafrechtelijk beteugelbaar feit. Naast de juridische inbreuken gaat Janssens in zijn haast psychopathische oorlog die hij al enkele jaren tegen gemeenteraadslid Bart Debie voert nog een stap verder en overtreedt hij elk deontologisch principe, wordt Bart Debie vogelvrij verklaard en negeert Janssens de eigenlijke procesgang.

Om al deze redenen dient Bart Debie een klacht in bij de Antwerpse procureur des Konings én bij de voorzitter van het Antwerpse integriteitbureau.

Filip Dewinter, fractievoorzitter Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad

Bron: Persbericht

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here