BHV-dienstweigeringsprocessen in stroomversnelling

Deze week was het uiterst druk voor de BHV-dienstweigeringsprocessen, met zittingen voor de correctionele rechtbank van Brussel en voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde. Inderdaad, op donderdag 31 januari werden 13 zaken ten gronde gepleit in Brussel en op 1 februari 2 zaken in Oudenaarde. Verder werd op 31 januari cassatieberoep aangetekend tegen de 4 veroordelingen van 17 januari voor het hof van Beroep in Gent. En op 1 februari werd ook nog beroep aangetekend tegen de 7 veroordelingen door de correctionele rechtbank van Leuven van 17 januari.

De ongekende snelheid en verbetenheid van de parketten, het afwijzen door de rechtbanken van de gewetensbezwaren en hogere motieven (eerbied voor de grondwet, weigering mee te werken aan het uitvoeren van een discriminerende wet), de extreem hoge boetes opgelegd aan burgers die toch geen gemene misdadigers zijn, het doet iedereen met kennis van zaken de wenkbrauwen fronsen.

Of vrezen de parketten en rechtbanken voor een dijkbreuk van BHV-dienstweigeraars bij de volgende verkiezingen ?

Gelukkig is er ook goed nieuws: De gemeenteraad van Meise heeft (op initiatief van Vlaams Belang) eveneens deze week (31/1) unaniem beslist om haar vervolgde BHV-dienstweigeraars financieel te steunen. Andere gemeenten (onder meer Gooik en Lennik maar ook Halle) overwegen dit voorbeeld te volgen. Een belangrijk nieuw signaal aan de Vlaamse politici dat Vlaams-Brabant geen zoenoffer wenst te worden op het altaar van de staatshervorming!

Op die Vlaamse politici blijft het intussen wachten. Verkiezen zij Belgisch staatsmanschap en ministerposten in ruil voor nieuwe voorrechten voor Franstalige inwijkelingen of het afstaan van Vlaamse grondgebied? Want de laatse berichten (nota Verhofstadt, interview Leterme in Le Soir) voorspellen het ergste, met een federale super-BHV-kieskring en een Vlaams-Brabant dat moet dienen als achtertuin (hinterland) van een Brussels super-stadsgewest. Echt jammer dat Gent en Ieper niet dichter bij Brussel liggen.

Hieronder volgt de kalender van de procesdagen in februari en een stand van zaken van alle 67 BHV-dienstweigeringsprocessen.

Voor de werkgroep BHV (Halle-Vilvoorde Komitee, Vlaamse Volksbeweging en Taal Aktie Komitee),

Francis Stroobants en Guido Moons (0494 475 997)

Kalender van de BHV-zittingen van de rechtbank in februari

1 februari 2008, correctionele rechtbank Oudenaarde: Verdediging ten gronde voor de twee BHV-dienstweigeraars van Oudenaarde (zaak uitgesteld op 11 januari op vraag van de procureur). Uitspraak volgt op 29 februari.

15 februari 2008, correctionele rechtbank Antwerpen, om 9 uur: Verdediging ten gronde voor de BHV-dienstweigeraar van Antwerpen, zaak die werd uitgesteld op 14 januari wegens vraag naar een kamer met drie rechters.

21 februari 2008, correctionele rechtbank Brussel, om 9 uur: Uitspraak van het vonnis voor in totaal 15 BHV-dienstweigeringszaken: twee zaken die op 24 januari, en 13 zaken die op 31 januari gepleit werden.

29 februari 2008, correctionele rechtbank Oudenaarde: Uitspraak van het vonnis voor de 2 BHV-dienstweigeringszaken die op 1 februari gepleit werden.

Overzicht van de toestand van de 67 BHV-dienstweigeringsprocessen

Brussel en Halle-Vilvoorde : 53 zaken in totaal – Voor 36 zaken werd op 20 december 2007 door de correctionele rechtbank van Brussel een veroordeling uitgesproken tot een ongebruikelijk hoge boete van 550 EURO te vermeerderen met de gerechtskosten. Er werd door onze advocaten beroep aangetekend. Deze zaken zullen nu dus opnieuw ingeleid worden voor het Hof van Beroep in Brussel (datum nog onbekend). – Voor 2 zaken werd door dezelfde rechtbank op 20 december 2007 een vrijspraak uitgesproken (waarvan 1 vrijspraak wegens niet geldig gevat). Het is nog niet bekend of het parket nieuwe actie zal ondernemen aangaande deze vrijspraken. – Voor 15 zaken wordt het vonnis van de correctionele rechtbank van Brussel uitgesproken op 21 februari 2008.
Leuven : 7 zaken De zeven BHV-dienstweigeraars uit Leuven werden op 17 januari 2007 door de correctionele rechtbank te Leuven veroordeeld tot de ongebruikelijk hoge boete van 550

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here