Stad Gent zoekt m/v met talent.

Fatma Pehlivan, de Gentse schepen van Personeelsbeleid roept iedereen op om bij de Stad Gent te komen solliciteren. Met net geen 5.000 werknemers is de Stad Gent een van de vijf grootste werkgevers in de provincie. Maar tegen 2020 gaat meer dan de helft van de personeelsleden op pensioen, daardoor komen heel wat betrekkingen open te staan. Om die straks vlot in te kunnen vullen, lanceert schepen Pehlivan nu al een oproep voor technische, administratieve en financiële functies. Ook aan informatici is er een hoge nood. Schepen Pehlivan: "Werken voor de Stad Gent kent heel wat voordelen. Naast een sterk statuut en een gezinsvriendelijke organisatiecultuur, biedt de Stad Gent ook heel wat mogelijkheden tot interne mobiliteit. Er zijn mooie doorgroeikansen via opleidingen en een enorme variatie aan functies en diensten". De Stad Gent is in beweging en zoekt goede en gemotiveerde medewerkers om de grote uitdagingen van morgen met volle overtuiging aan te gaan.

De Stad Gent ziet de nieuwe aanwervingsgolf ook als een kans om werk te maken van meer diversiteit. Momenteel zijn vooral personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap (erkenning VFSIPH) ondervertegenwoordigd. De Stad Gent heeft er echter voor gekozen om niet aan positieve discriminatie te doen. Evenredige arbeidsparticipatie van kansengroepen zal enkel en alleen worden nagestreefd door middel van positieve acties.
Momenteel zijn er op de 4.745 personeelsleden 48,5 % mannen tegenover 51,5 % vrouwen.
De Stad Gent telt ook 3,3% allochtone werknemers en 1,3% van de werknemers heeft een arbeidshandicap. Om jongere en laaggeschoolde werknemers te helpen wil mevrouw Pehlivan ze naast oudere, ervaren werknemers plaatsen om hen zo te helpen jobervaring op tedoen.

Het nieuwe personeelsstatuut dat op 1 januari 2009 in voege treedt, stelt de Stad Gent in staat om een aantal ongelijkheden tussen de statutaire en de contractuele personeelsleden weg te werken. Een hogere statutaire tewerkstelling blijft echter de doelstelling. Daartoe zullen de contractueel aangeworven personeelsleden kunnen deelnemen aan statutaire examens. Goed en gemotiveerd personeel is noodzakelijk om de Stad Gent in staat te stellen burgers en ondernemingen een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Het doel is ook om de administratieve rompslomp zo veel mogelijk te beperken. Zowel formulieren als procedures moeten vereenvoudigd worden.

De Stad Gent moet zich als organisatie blijven ontwikkelen, informatica speelt daarbij een grote rol. De Stad Gent staat al heel ver op het vlak van digitale informatieverstrekking en elektronische dienstverlening, maar er zijn nog mogelijkheden. Dankzij de elektronische identiteitskaart en elektronische handtekening zal elke Gentenaar de Stad Gent kunnen bereiken zonder zich te moeten verplaatsen. In deze tijden van informatisering bindt de Stad Gent ook de strijd aan met de digitale kloof. Zowel de toegang tot als het gebruik van ICT moet sterk worden verbeterd. Daartoe zal de Stad Gent een aantal gratis openbare computerruimtes openen en een brede waaier van goedkope basisopleidingen aanbieden.

Gent investeert enorm, zowel in mensen als in informatica. Gent heeft een personeelsbudget van 311 euro. Schepen Pehlivan is verantwoordelijk voor 58 % van het personeelsbudget, de schepenen Coddens en Peeters zijn op hun beurt verantwoordelijk op vlak van onderwijs en de pensioenen. Tot slot is het investeringsbudget voor ICT bijna verdubbeld: van 15 naar 29 miljoen euro. Die middelen zullen onder meer worden ingezet voor een veilige digitale werkomgeving, elektronische dienstverlening en administratieve vereenvoudiging.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here