Naar jaarlijkse gewoonte analyseerde de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (VOKA) de Oost-Vlaamse economische cijfers. Er waren opnieuw enkele opvallende trends. Op basis van data van informatieverstrekker Graydon telde VOKA het voorbije jaar in Oost-Vlaanderen 15% meer nieuwe bedrijven dan in 2006. Dat resultaat is iets lager dan het Vlaamse gemiddelde van 16,5%. Vooral de provincie Limburg (+25%) en West-Vlaanderen (+19%) zagen het aantal startende bedrijven nog meer toenemen. Volgens gegevens ontleend aan Ecodata van de FOD Economie, gingen er het voorbije jaar ook 867 Oost-Vlaamse ondernemingen in faling, een stijging met 63 eenheden of 7,8%. Dat is flink meer dan de Vlaamse situatie waar slechts een toename met 2,5% werd genoteerd.

Er komt echter voortdurend nieuw ondernemersbloed in actie: in 2007 noteerde Graydon 9650 oprichtingen in Oost-Vlaanderen, een groei met liefst 1.283 tegenover 2006 (15%). Alleen in de provincie Antwerpen (12.635) werden meer startende bedrijven boven de doopvont gehouden. De opstoot in nieuwe ondernemersactiviteit was vrij gelijkmatig verdeeld over alle Oost-Vlaamse subregio's, maar iets meer uitgesproken in het arrondissement Sint-Niklaas. Graydon deelde eerder al mee dat 1 actieve ondernemer op 135 in Vlaanderen tijdens het voorbije jaar er het bijltje moest bij neerleggen.

Oost-Vlaanderen telde 867 falingen in 2007. Sinds 2003 is er eerder een stijging van het aantal faillissementen vast te stellen, enkel in 2006 was de situatie tijdelijk iets gunstiger.
De cijfers lopen nogal sterk uiteen per subregio. In 2007 was er een duidelijke ongunstige evolutie in de arrondissementen Dendermonde (+28%), Oudenaarde (+27%) en Sint-Niklaas (16%). De regio's Gent (+2%), Aalst (-1%) en Eeklo (-14%) lieten het voorbije jaar meer hoopvolle cijfers optekenen. Het aantal falingen in Oost-Vlaanderen mag dan al een negatieve evolutie kennen, opvallend is dat in de lijst van de 50 grootste faillissementen het voorbije jaar in ons land, slechts 1 Oost-Vlaamse onderneming valt te betreuren: het Gentse ATA.

Guido Van Peeterssen.