Bijzondere Jeugdzorg voert actie

De consulenten bijzondere jeugdzorg onderbreken op 30 januari het werk gedurende twee uur. Daarmee geven ze een terecht signaal over de lange wachtlijsten en de hoge werkdruk. Ook het gebrek aan opvang voor jongeren in een problematische opvoedingssituatie willen ze aan de kaak stellen. Begin 2006 keurde de Vlaamse regering het Globaal Plan voor de Jeugdzorg goed. Er werd ondertussen heel wat gerealiseerd: de jeugdzorg groeide, het preventieve voortraject werd versterkt, het aanbod werd gedifferentieerd. Het Plan stimuleert een betere aanpak van jongeren. Ondanks de groei, dynamiek en de hoge bezetting blijft het alle hens aan dek! De regionale tekorten en wachtlijsten tonen dit aan.

Bijkomende investeringen zijn nu dringend nodig. Daarom worden er verwacht dat de beleidsmaatregelen die voorzien zijn voor 2009 reeds dit jaar volledig uitgevoerd worden. Een bijkomend budget voor ambulante werkvormen en een programmatie voor de residentiële voorzieningen moeten een oplossing brengen. In Vlaanderen zijn er momenteel 1.000 plaatsen tekort. Om goed te zijn, zouden er eigenlijk zelfs 2.000 moeten bijkomen. Het tekort aan opvangplaatsen treft vooral kinderen die in een problematische opvoedingssituatie zitten en bijvoorbeeld mishandeld of seksueel misbruikt worden. Vooral zij hebben opvang en begeleiding nodig, ambulant of residentieel. De actievoerders vinden dan ook dat de regering dringend maatregelen moet nemen. De werkonderbreking bij de dienst voor bijzondere jeugdzorg duurde tot 12 uur.

Guido Van Peeterssen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here