Archeologisch onderzoek in bouwput Ikea.

Naar aanleiding van de nakende bouw van een Ikea recht over Flanders Expo in Sint-Denijs-Westrem werd eind 2007 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Uit de vondsten gedaan in de proefsleuven bleek dat een deel van het bedreigde perceel moest opgegraven worden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een team van vier projectarcheologen in dienst van Ikea. Bij de aanleg van de parkings van Flanders Expo in de jaren 1980 werden grondverkleuringen en scherven gevonden die aantoonden dat er een Romeins grafveld en een Romeinse nederzetting te vinden was. Op dezelfde plaats werden middeleeuwse sporen opgemerkt, maar door de moeilijke omstandigheden was het onderzoek beperkt tot het registreren van de vondsten. Door het inbouwen van een archeologisch advies in de MER procedure en op advies van de Dienst Stadsarcheologie werd Ikea verplicht de kosten van het archeologische terreinwerk te dragen. De resultaten mogen gezien worden. Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden er interessante vondsten gedaan waardoor verder onderzoek nodig bleek.

De oudste sporen zijn mogelijk te plaatsen in de IJzertijd. Tijdens die periode stond er een zespalig bijgebouwtje van ongeveer 3 bij 3 m, met op 15m daarvan een ovale kuil. Op het terrein werden vijf Romeinse brandrestengraven aangetroffen. Uit vroeger onderzoek is er geweten dat deze zone zich net op de grens van een veel groter grafveld bevindt. In de graven werd veel houtskool en scherven van de potten, die als bijgave dienden, gevonden. Uit een recenter verleden als militair vliegveld stammen heel wat kuilen en waterputten.

Het meest indrukwekkend zijn de vondsten uit de middeleeuwen. Er werd een volledig erf aangesneden. Dit erf bestaat uit een groot tweeschepig hoofdgebouw van 21 bij 6,5 m, met vlakbij twee vierpalige bijgebouwen van 4 bij 4 m en een grote cirkelvormige verkleuring die nog moet worden onderzocht, mogelijks een waterput. Projectarcheoloog Johan Hoorne is erg enthousiast: "Van de oorspronkelijke hoeve werd buiten talrijke scherven en wat houtwerk niet veel teruggevonden. Maar de verkleuringen in de bodem geven de ligging van de hoeve heel mooi weer. Bovendien gaat het om een type boerderij die tot op heden nog niet vaak aangetroffen werd". Er werden op het terrein een aantal zeefstalen genomen: zo kan men wetenschappelijk onderzoek doen naar zaden en plantenresten die meer vertellen over de geschiedenis van de bewoners.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here