Knelpuntberoepen open stellen voor buitenlanders en illegalen?

De Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement verwerpt de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een overleg op te starten met de gewestelijke ministers van werk om knelpuntberoepen open te stellen voor buitenlanders en illegalen. Een dergelijk voorstel is onaanvaardbaar. Dit voorstel betekent in de praktijk een sluipende regularisatie van illegale vreemdelingen. Met deze verregaande vorm van gedoogpolitiek wordt het licht op groen gezet voor een nieuwe toevloed aan illegalen naar ons land.

Bovendien staat een dergelijk voorstel volledig haaks op de aanzet van een Vlaams inburgeringsbeleid dat de afgelopen jaren door de Vlaamse regering werd uitgetekend. Bij het overleg dat minister Dewael zal hebben met de Vlaamse minister van Werk Frank Vandenbroucke, kan Vandenbroucke niets anders dan dit onverantwoorde voorstel naar de prullenmand te verwijzen.

Het voorstel van Dewael zorgt eveneens voor valse concurrentie op de Vlaamse arbeidsmarkt. Door illegalen op te nemen in de knelpuntberoepen dreigen de huidige langdurige Vlaamse werklozen en werkloze jongeren uit de boot te vallen. Vlaams Belang is dan ook van mening dat de prioriteit moet gaan naar het bijscholen van deze langdurige Vlaamse werklozen en werkloze jongeren in de richting van de knelpuntberoepen.

Vlaams Belang blijft eisen dat illegale vreemdelingen actief worden opgespoord en effectief worden uitgewezen naar hun respectievelijke landen van herkomst. Filip Dewinter zal volgende week Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke omtrent deze kwestie interpelleren in het Vlaams Parlement.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here