Nieuwe online databank sociale woonprojecten

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen lanceert een nieuwe databank van sociale woonprojecten: WOONBEELD. De databank bevat alle projecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen die opgeleverd zijn sinds het jaar 2000. Opzoeking van de kenmerken en het beeldmateriaal van alle projecten kan hier op basis van een groot aantal criteria. Met de lancering van WOONBEELD, de nieuwe databank van sociale woonprojecten, zet de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een volgende stap in het ontsluiten van kennis over de sociale huisvestingssector.

De voorbije elf jaar heeft de VMSW een architectuurjaarboek in gedrukte vorm uitgegeven. Deze keer is de uitdaging aangegaan om ook via het internet een digitaal overzicht te bieden van de gerealiseerde projecten van de socialehuisvestingsmaatschappijen. Zo komt een volledige architectuurinventaris van de sociale huisvestingssector binnen handbereik. Door veelzijdige informatie over sociale huisvestingsprojecten online aan te bieden in de vorm van een databank, wil de VMSW een verdere aanzet geven tot studie, onderzoek en vergelijking van sociale woonprojecten op verschillende vlakken. Zo kan dit instrument zijn nut bewijzen voor de SHM's zelf, de gemeenten, architecten, onderzoekers, architectuurstudenten en bij uitbreiding alle belangstellenden.

WOONBEELD biedt nu een overzicht aan van de projecten die zijn opgeleverd vanaf het jaar 2000. De databank zal jaarlijks bijgewerkt worden. De kenmerken en het plan- en fotomateriaal van alle projecten kan worden opgezocht aan de hand van een groot aantal criteria. Doel van WOONBEELD is om, net zoals met de architectuurjaarboeken, velen te blijven inspireren zodat de sociale huisvestingssector ook op architecturaal vlak een voortrekkersrol kan blijven spelen. U kunt de databank raadplegen op www.woonbeeld.be

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here