UGent en Unesco huldigen UNESCO leerstoel in

Op 22 januari huldigen de Universiteit Gent en Unesco Vlaanderen de 'Unesco Chair on Eremology' in. Deze Unesco leerstoel in het domein van de woestijnstudies is een tweejarig Unesco UNITWIN programma voor de promotie van onderzoek, training en onderwijs en steun aan uitwisselingsprogramma's tussen universiteiten en instituten over de hele wereld. De vakgroep Bodembeheer en Bodemhygiëne van de UGent heeft een jarenlange traditie met betrekking tot bestrijding van landdegradatie en processen van woestijnvorming. Een erkenning door Unesco opent mogelijkheden tot internationale samenwerking, opstarten van projecten in het kader van het actuele probleem van klimaatsverandering, oorzaken van woestijnvorming en landdegradatie. De Unesco leerstoel wordt ingehuldigd tijdens een academische zitting met als keynote speaker dr. Filippo Giorgi, vice-voorzitter van het International Panel for Climate Change, dat in 2007 een Nobelprijs in ontvangst mocht nemen. Andere sprekers zijn minister Geert Bourgeois en rector Paul Van Cauwenberge. Tijdens de zitting wordt professor Donald Gabriëls aangeduid als Chairholder van de leerstoel.

Ter gelegenheid van de inhuldiging vindt er op 23 januari een conferentie over woestijnvorming plaats. De conferentie zal vooral aandacht besteden aan recente onderzoeksresultaten omtrent woestijnvorming en aan manieren en middelen om woestijnvorming te bestrijden. De nadruk ligt op onderwerpen als bodem en water, biodiversiteit, klimaat, socio-economische aspecten en de genderproblematiek. Ongeveer één miljard mensen, verspreid over meer dan 100 landen, vooral in Afrika, hebben in hun dagelijks leven met woestijnvorming te maken. Wereldwijd zijn 250 miljoen mensen de slachtoffers van het fenomeen: armoede, hongersnood, ziekten, conflicten en massale migratie. Jaarlijks gaat circa 10 miljoen hectare landbouwgrond verloren aan de woestijn.
Expositie

De inhuldiging van de leerstoel gaat ook gepaard met een expositie 'Planet Earth, from space to place'. De expositie brengt onder meer sprekende satellietbeelden en videomontages van het ESA en is te bezichtigen in de Aula, Volderstraat 9, op 19 en 26 januari, van 11u tot 17u. Meer informatie op www.unesco-eremology.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here