Gelijke onderwijskansen voor kansarme leerlingen

Het opzet van de Arteveldehogeschool is duidelijk: toekomstige leraren en sociale werkers leren omgaan met diversiteit én leerlingen uit sociaal economisch kwetsbare gezinnen leer- en huiswerkbegeleiding aanbieden. Het pas opgestarte tutorproject combineert beide. Studenten uit de professionele bacheloropleidingen onderwijs en sociaal werk van de Arteveldehogeschool ondersteunen als werkveldervaring of stageopdracht 70 leerlingen uit sociaal economisch kwetsbare gezinnen.

Het tutorproject wil gelijke kansen stimuleren en toekomstige leraren en sociaal werkers bewust te maken van de achterstelling bij bepaalde kansengroepen. Vijf Gentse scholen krijgen vanaf januari tot juni ondersteuning die bestaat uit taalstimulans, leer- en huiswerkbegeleiding en het betrekken van de ouders bij het onderwijs- en leergebeuren. De Arteveldehogeschool hoopt dit project in de toekomst verder uit te bouwen door meer studenten, leerlingen én ouders warm te maken voor dit project. De tutors, die vrijwillig voor deze stage of werkveldervaring hebben gekozen, komen aan huis bij de leerlingen. Zo kunnen de ouders ook aangemoedigd worden mee te werken aan de ondersteuning.

Leerlingen uit kwetsbare sociaal economische gezinnen lopen, ongeacht hun talenten, vanaf het kleuter- en basisonderwijs meer leerachterstand op dan leerlingen die niet tot die groepen behoren. Die vertraging neemt toe naarmate deze leerlingen in de hogere jaren terechtkomen. Jongeren met dergelijke thuissituatie komen bijgevolg te vaak terecht in het BSO en TSO, terwijl het goed benutten van talenten een must is om deze leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs. De vooropleiding is immers één van de doorslaggevende factoren in het boeken van succes in het hoger onderwijs. De Arteveldehogeschool wil haar motto van 'kansrijk studeren in Gent' waarmaken door elk talent ten volle te benutten en kandidaat-studenten uit kansarme groepen voor te bereiden op hogere studies.

Dit project is een onderdeel van het initiatief Stimulans dat jongeren wil aanzetten tot verder studeren en wordt gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij. Meer informatie over Stimulans vindt u op www.jouwstimulans.be.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here