Het FAVV test 4 dagen lang de traceerbaarheid in de vleesketen

Sinds 1 januari is traceerbaarheid verplicht in elke schakel van de voedselketen. Dankzij traceerbaarheid is het mogelijk om bij gevaar voor de gezondheid van mens of dier het verdachte product onmiddellijk te identificeren, uit de handel te nemen en de oorsprong te achterhalen om zo de productie- of verwerkingprocessen hiervan bij te sturen of op te schorten. Deze voorschriften komen uit het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 voor autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht in de voedselketen, evenals de verplichting voor de producenten om alle gegevens die nodig zijn in het kader van deze traceerbaarheid ter beschikking te stellen van het FAVV.

Voor een optimale werking van traceerbaarheid in de volledige voedselketen, is de actieve medewerking van alle betrokkenen bij alle stappen van de productie nodig. Daarom organiseert het Voedselagentschap (FAVV) in samenwerking met de sectorfederaties (FEBEV en FENAVIAN) deze week een traceerbaarheidsoefening. Deze oefening is een simulatie van een verontreiniging van een bepaald aantal loten varkens die werden geslacht en in de voedselketen terecht kwamen.

Deze oefening die vier dagen duurt start op dinsdag 15 januari met een mededeling aan de betrokken slachthuizen van welke vetvarkensbedrijven de fictief besmette varkens afkomstig zouden zijn. Vervolgens zal een stroomafwaartse traceerbaarheid worden doorgevoerd langs de slachthuizen, uitsnijderijen, vleesverwerkende inrichtingen en slagers. De doelstelling van deze oefening is het confronteren van zowel het FAVV als de vleessector met een eventueel incident waarbij het nodig is snel en efficiënt besmet vlees op te sporen. Deze oefening is in het belang van zowel de consument als de vleessector. Een goede traceerbaarheid laat immers toe om snel verontreinigde eetwaren uit de voedselketen te verwijderen en in de toekomst te vermijden. Meer informatie over traceerbaarheid kan u vinden op: www.favv.be > beroepssectoren > logo traceerbaarheidsoefening.

Guido Van Peetersen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here