Ertzberg koopt de Molens van Orshoven

De vastgoedontwikkelaar Ertzberg is tot een overeenkomst gekomen met de familie Van Doren, eigenaars van de Molens van Orshoven. Deze familie heeft de Molens gedurende meer dan 80 jaar in haar bezit gehad. De verkoop omvat het geklasseerde gebouwencomplex van de voormalige molens met bijhorende terreinen. Het 18de-eeuwse pakhuis, langsheen de Vaartkom, blijft in handen van de familie. Het monument de Molens van Orshoven is het nog enige gebouw aan de Leuvense Vaartkom, dat de industriële sfeer van de 19de eeuw oproept.

Het 18de-eeuwse Pakhuis langs de Vaartkom is de laatste getuige van de urbanisatie door de stad in 1754 opgestart rondom de nieuwe Leuvense binnenhaven. De voormalige Molens zijn een voorbeeld van een industriële site met maalderij, annex kuismolen en machinehal, opgetrokken in 1887 volgens de architecturale en technische opvattingen die toen heersten. Het gebouw in kwestie is niet enkel van belang omwille van zijn architecturale en industriële erfgoedwaarde, maar zeker ook omwille van zijn ingebruikname in recente jaren als kunstenwerkplaats.

Enkele jaren geleden besloot de familie Van Doren het complex, in zijn oorspronkelijke staat, te verhuren aan de kunst- en theatergroepen Mooss, Art Forum, fAbuleus, Braakland/Zhebilding, Emanon en Siwe. Deze werkingen vinden elkaar terug onder de noemer kunsteducatie. Sommige werken volgens een gesloten aanbod: zij maken in opdracht van een organisatie of instelling een product op maat dat een doelpubliek aanspreekt, andere werken volgens een open aanbod: zij bedenken en organiseren op eigen initiatief cursussen en/of workshops waar het brede publiek zich voor kan inschrijven. Zowel jongeren als volwassenen vinden in het open en gesloten aanbod hun gading. Omwille van het professionalisme en het brede draagvlak van de werkingen, zijn ze van groot belang voor de stad Leuven.

Een jaar geleden kreeg Ertzberg de opdracht van de NV Molens van Orshoven om de toekomst van het gebouw en de bestendiging van haar gebruikers te onderzoeken. De gebouwen zijn immers niet aangepast aan de huidige activiteiten. In samenspraak met het culturele beleid van de Stad Leuven en de culturele werkingen werd een haalbaarheidsstudie uitgewerkt. Ook Stéphane Beel Architecten werd aangesproken om architecturaal en programmatorisch onderzoek te verrichten. Het is alvast de intentie om voor de diverse werkingen zowel atelier-, kantoor-, vergaderruimtes als publieke ruimtes te voorzien.

Op het binnenplein zou de foyer, het kloppend hart van de culturele werkingen, behouden blijven. De foyer is verbonden met een binnentheater, waar de uitgewerkte producties aan het ruimere publiek kunnen voorgesteld worden. Diverse mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies worden onderzocht, zowel op gemeentelijk, provinciaal als Europees niveau. Ook private sponsoring behoort tot de mogelijkheden. De recente activiteiten op en rond de Vaartkom duiden erop dat deze industriële site volop in ontwikkeling is. Zo leunen de Molens van Orshoven tegen de voormalige graansilo's van Inbev. Ertzberg bestudeert het behoud van deze Silo's, die een uniek merkpunt in de Stad vormen. Dit complex project ambieert de reconversie van 54 betonnen kokers (6m diameter en 50m hoog) tot een woonontwikkeling met ondersteunende functies.

Ertzberg speelt met het idee om eventueel een buitentheater aan de Molens te bouwen, wat de culturele drempel voor de Leuvenaar zou moeten verlagen. Anderzijds zou door het aanbieden van atelier- en permanente expositieruimtes aan locale kunstenaars een levend cultuur- en kunstencentrum op de site kunnen ontstaan. Het geheel zou niet alleen een grote belevingswaarde moeten creëren, maar past ook binnen de ambities van de stad Leuven om van de Vaartkom 'the place to be' te maken. Ertzberg realiseerde in Leuven al een paar boeiende projecten, zoals het wegwerken van een stadskanker op de site van de oude mouterij, de renovatie van het unieke 17de-eeuwse stadshotel de "Dry Coningen" en meer recent een nieuwbouwproject op het Damiaanplein. De renovatie van de Molens ondersteunt het duurzaamheidsbeleid van de groep en de bestendiging van cultuur onderlijnt haar zoektocht naar complexe en vaak maatschappelijk relevante binnenstedelijke projecten.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here