Infovergadering doortrekken R4 Zuid

De R4 zal op termijn worden doorgetrokken in Gent en Merelbeke. In dit verband heeft het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid opdracht gegeven voor een technisch ontwerp, dat momenteel opgemaakt wordt.Ter voorbereiding van de vergunningsaanvragen wordt een milieueffectenrapport opgesteld, dat de effecten van het project op het leefmilieu onderzoekt. De eerste stap in de opmaak van het rapport is de samenstelling van een kennisgevingnota. De kennisgevingnota heeft de bedoeling om aan de administraties en het publiek voldoende informatie te geven over het project, over alternatieven en over de werkwijze waarop men effecten zal voorspellen en beoordelen. Zo kunnen administraties en burgers in een vroege fase extra elementen aanleveren die mee in beschouwing moeten worden genomen om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken.

Ook de omwonenden kunnen opmerkingen geven op de kennisgevingnota en suggesties doen voor het onderzoek. De nota ligt van maandag 14 januari tot en met dinsdag 12 februari 2008 ter inzage van het publiek bij de Milieudienst van de Stad Gent en aan het loket van Stedenbouw en Openbaar Domein in Zwijnaarde. De kennisgevingnota kan ook digitaal geraadpleegd worden op de website van de Dienst MER www.mervlaanderen.be, via link 'MER.-databank'. Uw opmerkingen en suggesties kunt u tot en met dinsdag 12 februari bezorgen aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Dienst MER, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, die ze zal overmaken aan het ministerie.

Let wel: Deze terinzagelegging is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden. Er wordt ook een informatievergadering over deze kennisgevingsnota georganiseerd op woensdag 30 januari om 20 uur in parochiecentrum Melac, Dorpstraat 31 te Zwijnaarde.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here