Stormloop voor Nieuwjaarsdrink Stad Gent

De Nieuwjaarsdrink van de Stad Gent is een vrij jonge traditie die ieder jaar steeds meer volk trekt. Deze zonnige zondagochtend waren er ruim 7.500 gegadigden om te genieten van een gratis drankje en animatie verzorgd door Pierke Pierlala en Stadscomponist Dick Van Der Harst. De medewerkers van de Groendienst en de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen hadden bovendien een prachtig bloemenkunstwerk opgesteld dat aangenaam verraste. Na de nieuwjaarswensen van burgemeester Termont moch- ten de talrijke aanwezigen klinken op een voorspoedig 2008. Aan 12 stalletjes werd vlot (citroen)jenever, bier, glühwein, fruitsap en chocomelk geschonken.

Dat de Nieuwjaarsdrink op het Sint-Baafsplein uitgroeide tot een onovertroffen evenement is deels te danken aan de Gentse plantsoendienst die ieder jaar het plein steeds prachtig aankleed: op diverse hoogteniveaus waren waterpartijen opgesteld met daarboven mooie groene graszoden bedekt met een prachtige bloemenband. De verschillende niveauverschillen werden overspannen met een structuur van bloemen. Zo was er op eender welke plaats op het Sint-Baafsplein zicht op een groen en fleurig pleinconcept. Ronny Rogiest tekende het ontwerp dat uitgevoerd werd door de medewerkers van de Technische Dienst en de Groendienst. Het gezelschap werd dit jaar versterkt door de Thebaanse trompetten, de City Police Band, het Nieuw Gents Stadsblazerscollectief onder leiding van Dick Van Der Harst en de stadsbeiaardier Geert D'Hollander.

Burgemeester Termont wenste iedereen een gelukkig en gezond 2008 en benadrukte zijn streven naar meer jobs, meer en betaalbare woningen en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. De boodschap van het Gentse Stadsbestuur was duidelijk: Gent is een financieel gezonde stad waar wel ruimte is voor initiatief maar niet voor sociale uitsluiting. Daarom houdt het Stadsbestuur de vinger aan de pols met initiatieven zoals "De Wijk aan Zet" en talrijke buurtrecepties waar ook het bestuur en de beleidsverantwoordelijken op aanwezig zijn. Toch werd op dat ogenblik de verdraagzaamheid van de Gentenaars op proef gesteld toen het Vlaams Belang nieuwjaarskaartjes uitdeelde waar zowel het portret van Pierke Pierlala als het Logo van het Vlaams Belang op prijkten. Pierke was woedend: "Pierke Pierlala en het Spelleke van de Drei Kluite zijn volledig neutraal en het is een schande om deze politiek neutrale figuren te koppelen aan een politieke actie".
Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here