Aandachtspunten voor zelfhulpgroepen

Yvo Nuyens, mede-oprichter van Trefpunt Zelfhulp geeft zelfhulpgroepen enkele beleidstips mee nav het 25-jarig bestaan van de koepel. "Er is een groeiende belangstelling van farmaceutische en medisch-technologische bedrijven voor deze zelfhulpgroepen", stelt Nuyens in Knack, "maar de interesse in niet altijd zonder eigenbelang."

Willen farmaceutische bedrijven niet vooral hun eigen producten aan deze patiënten verkopen?

Danielle Jacobs, communicatieverantwoordelijke bij GlaxoSmithKline (GSK) steunt meer dan 10 zelfhulpgroepen. Haar antwoord is genuanceerd:
"Het is duidelijk dat alle inspanningen van de industrie op het vlak van onderzoek en ontwikkeling bedoeld zijn om de levenskwaliteit en levensduur van patiënten met allerlei ziekten te verbeteren. Om vaccins en geneesmiddelen te kunnen aanbieden, moeten wij daarom een duidelijk beeld hebben van de eisen van de patiënt.

Daarnaast erken ik ook dat deze groep van mensen voor ons belangrijk is om een ruim debat over gezondheidszorg op gang te brengen", aldus Jacobs. "We verbinden ons er wel toe om onze samenwerking zo transparant mogelijk te maken en is hun onafhankelijkheid heel belangrijk voor ons. Eén van onze principes van sponsoring is trouwens dat GSK afziet van elke onaanvaardbare invloed om onze eigen producten en diensten via hen te promoten."

Verbreden.

Maar Nuyens roept zelfhulpgroepen niet enkel op om na te denken over hun (financiële) onafhankelijk. Tegelijk raadt hij aan om de werking te verbreden.
"Sommige groepen zijn actief in de schoot van een ziekenfonds of een ziekenhuis. Maar tegenover de logistieke en andere voordelen van die inbedding staat de verzuiling, die potentiële leden kan weghouden.

Volgens hem ontdekten heel wat groepen al de mogelijkheden van het internet (websites, mailing enzovoort) om nieuwe leden aan te spreken. Andere vinden deze manier van werken te afstandelijk en zweren bij persoonlijke contacten.

"De kracht van internet is nochtans niet te onderschatten", meent Michel Piedfort van HulpOrganisaties.be, "hoe langer hoe meer mensen zoeken na een doktersadvies medische informatie over gezondheid op het internet en proberen met lotgenoten in contact te komen. Het is niet langer zo dat het dan vooral om jongeren of dertigers gaat."

Informatie delen.

Tenslotte nodigt Nuyens de zelfhulpgroepen uit om werk te maken van het delen van informatie.
"Momenteel is er sprake van een vergrijzing van de vrijwilligers en nieuwe medestanders kiezen meer voor tijdelijke inzet", luidt het. "Zo dreigt expertise (onthaal, gespreksleiding, informatieverstrekking) verloren te gaan.

Trefpunt Zelfhulp.

In Vlaanderen zijn naar schatting 200.000 mensen lid van een zelfhulpgroep. Ze ontmoeten er lotgenoten met hetzelfde medische of sociale probleem, en proberen samen beter en sterker te worden.

Zo zijn er 1.250 zelfhulpgroepen rond ruim 170 verschillende problemen: van chronische ziekten, verslavingen en handicaps tot operatieve ingrepen en psychosociale problemen zoals eetstoornissen en fobieën.

Vanuit Leuven worden de zelfhulpgroepen ondersteund door Trefpunt Zelfhulp, dat in 1982 werd opgericht. De groepen verwachten van Trefpunt Zelfhulp dat het de meerwaarde van contact tussen lotgenoten promoot en dat het aangepaste opleidingen organiseert voor vrijwilligers. Meer info op www.hulporganisaties.be

Siteranking.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here