Versoepelingen in de bestrijding van blauwtong

Versoepelingen in het kader van de bestrijding van blauwtong naar aanleiding van het begin van de winterperiode Met de komst van de winter is de periode beëindigd waarin de vectoren van blauwtong – culicoidesmuggen – actief zijn. 1. Sinds 13 december zijn de opgemeten dagtemperaturen in ons land voortdurend onder 10°C gebleven. In dezelfde periode werden ook verschillende opeenvolgende vriesnachten geregistreerd.

2. Het aantal culicoidesmuggen, dat sinds de laatste week van november gevangen werd, is uiterst miniem. Deze criteria zijn ruimschoots voldoende om van een periode van inactiviteit van de vector te kunnen spreken.

Aangezien dit betekent dat de muggen geen besmetting meer zullen overdragen op herkauwers, kan het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen de maatregelen die genomen werden in het kader van de bestrijding van blauwtong versoepelen vanaf 13 december 2007, de datum van de aanvang van de periode van inactiviteit van de vector.

Deze maatregelen worden integraal hernomen op de website www.favv.be (link blauwtong) van het Voedselagentschap en kunnen als volgt worden samengevat.

Tijdens de vectorvrije periode worden als veilige dieren beschouwd:

– een dier dat tijdens deze periode geboren is en waarbij een gunstig bloedonderzoek met behulp van de PCR wordt uitgevoerd op een monster genomen ten hoogste 7 dagen voor het vertrek;

– een dier dat gedurende ten minste 60 dagen tijdens deze periode wordt gehouden en waarvoor een gunstig bloedonderzoek met behulp van de PCR wordt uitgevoerd op een monster genomen ten hoogste 7 dagen voor het vertrek;

– een dier dat één van de volgende onderzoeken ondergaat:
o hetzij, in de loop van een wachtperiode van ten minste 28 dagen
vectorvrije periode, een gunstig bloedonderzoek met behulp van de ELISA;

o hetzij, in de loop van een wachtperiode van ten minste 14 dagen
vectorvrije periode, een gunstig bloedonderzoek met behulp van de PCR;
Uiteraard blijven de andere categorieën van blauwtongveilige dieren onverminderd van toepassing. Het is ook belangrijk om te herinneren dat alle herkauwers binnen het bestaande beperkingsgebied van blauwtong serotype 8 zonder voorwaarden kunnen verplaatst worden. De aangehaalde versoepelingen zijn dus enkel belangrijk voor het handelsverkeer naar vrije gebieden of landen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here