Ziekenhuizen wensen inspraak in prijsafspraken tussen artsen en ziekenfondsen

Artsen en ziekenfondsen bereikten gisteravond geen akkoord over de vaste honoraria van artsen vanaf 1 januari 2008. Daardoor bestaat het risico dat artsen vanaf 1 januari 2008 zelf hun honoraria kunnen bepalen, waardoor de tariefzekerheid voor de patiënt wegvalt. Het Verbond van Verzorgingsinstellingen (VVI) streeft naar toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg.

Het VVI stelt vast dat de bovenstaande Medicomut-afspraken tussen ziekenfondsen en artsen buiten de ziekenhuizen om gebeuren. Toch zijn deze afspraken rechtstreeks van belang voor de geleverde kwaliteit in onze gezondheidszorgvoorzieningen. Tarifiëring is immers een sturend beleidsorgaan, niet iets wat in achterkamers tussen ziekenfondsen en artsen onderling geregeld kan worden. Tarifiëring dient het onderwerp te zijn van een breed maatschappelijk debat.

Het Verbond stelt vast dat de ziekenhuizen op vandaag geconfronteerd worden met tekorten op de arbeidsmarkt. Bij het artsencontingent is er met name een tekort aan pediaters, geriaters, (kinder)psychiaters

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here