Tewerkstellingspremie 50+ eenvoudiger en aantrekkelijker

De voorwaarden waaronder werkgevers een tewerkstellingspremie kunnen krijgen bij de aanwerving van een vijftigplusser worden vanaf 1 januari 2008 nog eenvoudiger en aantrekkelijker. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van minister van Werk Frank VANDENBROUCKE. De bedrijven krijgen na de aanwerving een maand extra tijd om de premie aan te vragen. Voortaan volstaat het ook dat de werknemer bij aanvang 1 dag werkloos was in plaats van 14. Minister Vandenbroucke wil het zo onder meer eenvoudiger maken om van een interim- naar een vast contract over te stappen.

De tewerkstellingspremie 50+ bestaat sinds april 2006. Met de tewerkstellingspremie wordt de loonkost voor ondernemingen die een vijftigplusser willen aanwerven gedrukt. Op die manier wil de Vlaamse Regering bijdragen aan het verhogen van de werkzaamheidsgraad voor ouderen. De premie is afhankelijk van het brutoloon en kan variëren tussen 1.200 en 3.000 euro per kwartaal. De aanwerving moet gebeuren via een contract van onbepaalde duur. Sinds de opstart van de premie zijn 3141 premies goedgekeurd. Op initiatief van de minister worden nu twee aanpassingen doorgevoerd. Hiermee maakt hij het vanaf 1 januari 2008 nog eenvoudiger om de premie aan te vragen:

1. Voortaan heeft een onderneming na de aanwerving drie maanden de tijd om een aanvraag bij de VDAB in te dienen in plaats van de huidige twee maanden. Sommige werkgevers vonden dat ze na aanwerving iets meer bedenktijd moesten krijgen: aanvragen van de premie wil immers ook zeggen dat je je engageert om de werknemer minstens een jaar in dienst te houden.

2. Voortaan volstaat het dat de 50-plusser bij de aanwerving minstens één dag als niet-werkende werkzoekende ingeschreven is bij de VDAB. Momenteel kan de premie maar worden toegekend als de werknemer minstens 14 dagen voor de indiensttreding als zodanig is ingeschreven bij de VDAB. Het doel van deze wijziging is werklozen bv. na een herstructurering of na een interimcontract niet onnodig 14 dagen in de werkloosheid te laten wachten, maar hen zo snel mogelijk aan het werk te helpen.
Kort geleden was ook al beslist dat de aanvraag van een premie voortaan door het sociaal secretariaat mag gebeuren. Voordien kon alleen de werkgever zelf de aanvraag indienen

"Met deze vereenvoudigingen wil ik de aanwerving van 50-plussers verder stimuleren. We maken het nu makkelijker om vanuit een interimcontract naar een vast contract te stappen. De tewerkstellingspremie wordt zo een nog beter instrument om de werkzaamheidsgraad van 50-plussers te verhogen. Naast vele andere genomen en nog te nemen maatregelen, uiteraard", aldus de minister.

Bron: De Vlaamse Regering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here