Belgacom eist gelijke behandeling inzake regelgeving op de breedbandmarkt

Belgacom investeerde meerdere honderden miljoenen euro in een nieuw VDSL-netwerk waarmee zij hogedefinitietelevisie (HDTV) kan aanbieden aan haar klanten. Nu wil het BIPT – op basis van een betwistbare interpretatie van het regelgevend kader – Belgacom verplichten dit nieuwe netwerk open te stellen voor haar concurrenten. Belgacom verwerpt deze verplichting zolang de regelgever niet is overgegaan tot een correcte analyse van de breedbandmarkt, meer in het bijzonder in Vlaanderen, waar Telenet overduidelijk de dominante operator is.

Op 23 november maakte het BIPT zijn plannen aan de Europese Commissie over om Belgacom's VDSL netwerk open te stellen voor andere operatoren. Hierdoor dreigt de reglementaire druk op Belgacom verder te verhogen en wordt de ongelijke behandeling ten voordele van Telenet nog flagranter. Dit alles is het gevolg van een foutieve inschatting van de krachtsverhoudingen op de markt voor elektronische communicatie in België. De Raad voor de Mededinging wees het BIPT hier reeds op in 2005, en raadde het BIPT toen aan om Belgacom niet te bestraffen door het reguleren van deze investeringen.

Belgacom is in 2003 begonnen met investeringen in glasvezel en VDSL-technologie om concurrentie te creëren op de tv-markt en wil vanaf volgend jaar deze investeringen ten volle kunnen inzetten voor haar tv-klanten. Dankzij deze investeringen (die de laatste vier jaar meer dan 377 miljoen euro beliepen) zal Belgacom in de lente 2008 hogedefinitietelevisie (HDTV) kunnen aanbieden aan meer dan 60% van de Belgische gezinnen. Dit netwerk vormt een volwaardig alternatief voor het quasimonopolie van de kabeloperatoren op de tv-markt.

Belgacom wordt nu echter geconfronteerd met de drastische plannen van het BIPT om deze investeringen open te stellen voor andere operatoren die zelf geen investeringsrisico willen dragen. De kabelmaatschappijen blijven daarentegen totaal buiten schot in de BIPT-plannen. Dit ondanks hun dominantie voor televisiediensten en het feit dat de kabel in Vlaanderen meer dan 50% van alle breedbandlijnen levert. Wanneer het BIPT zijn plannen doorvoert zal er een paradoxale situatie ontstaan waarbij Belgacom als uitdager van de kabelmaatschappijen gehinderd wordt door bijkomende verplichtingen en beroofd wordt van haar investeringen terwijl de kabelmaatschappijen zonder enige beperking de markt verder kunnen inpalmen.

Bij het negeren van de kabelnetwerken verschuilt het BIPT zich vaak achter Europa. De Europese regels zouden niet voldoende houvast bieden om rekening te houden met het specifieke karakter van de Belgische markt. Volgens Belgacom is deze kritiek totaal onterecht: er zijn sinds kort nieuwe Europese regels van kracht die voldoende mogelijkheden bieden aan de nationale regulatoren om rekening te houden met de lokale situatie.

Belgacom kan geen reglementering aanvaarden die niet alleen onbillijk is en strijdig met het nieuwe Europese kader, maar haar bovendien als enige de economische en operationele lasten laat dragen van de concurrentie op nieuwe breedbandnetwerken. Alleen een evenwichtige verdeling van deze lasten tussen Belgacom en de kabeloperatoren kan een snelle en volledige ontwikkeling van deze netwerken waarborgen.

Belgacom roept het BIPT daarom nogmaals op om ernstig werk te maken van een evenwichtige en correcte analyse van de Belgische breedbandmarkt en daarbij rekening te houden met de nieuwe Europese Aanbeveling die nu reeds van kracht is. Pas daarna kan men overwegen of een regulering van de nieuwe investeringen zich opdringt. Belgacom vraagt daarbij ook een gelijke behandeling met de kabel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here