Offerfeest: de geldende wettelijke instructies

Ieder jaar viert de islamitische gemeenschap op het einde van de
maand december, het feest van Aïd-El-Kebir, een feest waarbij het offeren van een dier gebruikelijk is. Naar aanleiding hiervan heeft het FAVV een brochure uitgegeven in het Nederlands, Frans, Turks en Arabisch die de belangrijkste elementen van de wetgeving op een rijtje zet. Deze brochure wordt verspreid binnen de islamitische gemeenschap en is beschikbaar via de website van het FAVV: www.favv.be, zie Offerfeest.

Thuis ritueel slachten is verboden. Slachten mag enkel gebeuren in erkende slachthuizen of slachtplaatsen die tijdelijk erkend zijn door het FAVV. Het FAVV heeft 78 aanvragen voor erkenning als tijdelijke slachtplaats ontvangen (62 in Vlaanderen en 16 in Wallonië). Alle aanvragen kregen een gunstig advies.

Wie een dier wil slachten voor privé-gebruik (rituele slachting of
niet) dient zich vooraf te laten registreren bij de gemeentelijke administratie. Zij leveren een slachtaangifte dat het dier moet vergezellen naar het slachthuis of de tijdelijke slachtplaats en 8 dagen geldig is.

Ter gelegenheid van het offerfeest wordt de geldigheidsperiode van 8 dagen dit jaar uitzonderlijk verlengd tot 28 december '07 voor de aangiftes afgeleverd tussen 1 november en 22 december.

Elk geslacht dier moet worden geïdentificeerd (Sanitel merk aanbrengen in het oor). Het FAVV zal controles uitvoeren om dit na te gaan evenals het welzijn van de dieren (vervoer en slachtvoorwaarden) en de hygiënevoorwaarden. Het slachtafval is een bevoegdheid van de gewestelijke overheden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here