Gents OCMW personeel weer even met hoofddoek

De Gentse OCMW raad besliste dinsdag dat het hoofddoekenverbod voor Gentse stadsambtenaren niet geldt voor het personeel van het Gentse OCMW. Drie fracties van de OCMW raad (Sp.a, Groen! en Spirit) tolereren dat het Gentse OCMW personeel dat in contact komt met het publiek wel een hoofddoek draagt. Op 28 november keurde de Gentse gemeenteraad een verbod op hoofddoeken goed. Van zodra het personeelsreglement goedgekeurd is mag het personeel van de Stad Gent dat in contact komt met het publiek in contact komt geen uiterlijke tekenen van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard meer mag dragen, dus ook geen hoofddoek. Dat verbod geld automatisch voor het OCMW personeel.

Mar Groen! kant zich nog steeds tegen het hoofddoekendebat en diende dinsdag een moetie in die hoofddoeken wel toestaat, voor het OCMW personeel wel te verstaan. Zij kregen steun van Sp.a en Spirit waardoor het voorstel met een wisselmeerderheid goedgekeurd werd. OCMW voorzitter Geert Versnick gaat nu klacht neerleggen bij de gouverneur. Maar ook de OCMW raadsleden Chantal Sysmans (CD&V) en Elke Sleurs (N-VA) hebben klacht ingediend bij Gouverneur tegen het raadsbesluit dat gisteren door Groen!, Sp.a en Spirit werd goedgekeurd. Elke Schreurs: "Het raadsbesluit laat het dragen van religieuze, levensbeschouwelijke en ideologische symbolen door OCMW personeel, expliciet toe. De Gemeenteraad keurde enkele weken terug net het tegenovergestelde goed. OCMW en Stad liggen dus, net als VLD en Spa, op ramkoers". De raadsleden Sleurs en Sysmans menen dat het betwiste raadsbesluit in strijd is met artikel 42 van de OCMW wet en met artikel 105 van het OCMW decreet. Beiden bepalen dat het OCMW personeel het statuut overneemt van het stadspersoneel. Voor de raadsleden Sleurs en Sysmans heeft de paarse meerderheid haar geloofwaardigheid verloren

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here