Kinderen in onze samenleving worden nerveuser

Kinderen en jongeren in onze samenleving worden alsmaar nerveuser. Dat blijkt uit cijfers over ADHD, depressie, zelfdoding, gedragsstoornissen en nu ook anorexia nervosa bij zeer jonge kinderen. Het antwoord dat nerveuse en manische volwassenen hierop geven zijn 'be-handelingen' als medicatie en gedragstherapie. In een poging om dit probleem zo snél mogelijk op-te-lossen. Het eigen functioneren van de volwassen wereld en de wérkelijke oorzaken worden hierbij meestal niet in vraag gesteld.

Voeding heeft immers alles te maken met op-voeding ! In de meest brede zin van het woord dan dwz. 'voeding' door ouders, school, familie, televisie e.a. Zeer kleine baby's en peuters protesteren vaak al tegen volwassenen door het weigeren van voedsel.Hongerstakers in miniatuur dus. Zij hebben hun eigengereide en koppige eisen ! Het is vaak het enige wapen én drukkingsmiddel om van zich te doen horen en spreken.Kinderen 'ziek' noemen en hun protest individualiseren en medicaliseren, schiet voorbij aan hun werkelijke vraag en nood aan meer ruimte, tijd, warmte, acceptatie en aanvaarding.

Meestal is ziekte een 'gezonde reactie' van ons organisme op een ongezonde omgeving.Luisteren naar kinderen is dan de enige 'behandeling' die helpend kan zijn. We doen dit te weinig. Aldus Bob Vansant, psychotherapeut
http://www.netwerkdepressievlaanderen.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here