Uitspraak in de zaak Slangen vs. Sanctorum

In de zaak Slangen vs. Sanctorum heeft de Hasseltse Arbeidsrechtbank uitspraak gedaan. N.a.v. een aantal kritische artikels rond het fenomeen van de 'spindoctors' en politieke vermarkting, had Noël Slangen en zijn bedrijf Groep C ex-werknemer en cultuurfilosoof/publicist Johan Sanctorum voor de rechter gedaagd, met een eis tot schadevergoeding. Dit leidde o.m. tot een protestpetitie, een initiatief van het Platform voor Vrijemeningsuiting en de Vlaamse Liga voor de Mensenrechten, ondertekend door tal van Vlaamse opiniemakers, academici, actoren uit het middenveld en wakkere burgers (http://www.visionair-belgie.be/Artikels/petitie.htm).

De Rechtbank heeft de eisen van Noël Slangen in hun totaliteit afgewezen: er is geen enkele reden om de arbeidsovereenkomst, die tussen 2000 en 2003 liep, met terugwerkende kracht te ontbinden, zodat Sanctorum zou kunnen veroordeeld worden tot terugbetaling van alle toegekend loon.

De rechtbank erkent dus ook impliciet dat heel deze constructie vanwege Noël Slangen slechts het oogmerk had om een lastige criticus het leven zuur te maken. Voor het ondergeschikte luik 'schending van de geheimhoudingsplicht', evenals de tegeneis van Sanctorum wegens 'tergend en roekeloos geding, verklaart de rechtbank zich onbevoegd, en verwijst dit door naar de Rechtbank van Eerste Aanleg. Het is afwachten hoe Noël Slangen hierop reageert, hoger beroep is mogelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here