Wegener verliest kort geding GasPedaal.nl

Autozoekmachine GasPedaal.nl mag door gaan met het doorzoeken van de occasionsite Autrotrack.nl, eigendom van Wegener Multimedia. Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding dat door Wegener was aangespannen. Wegener eiste in het kort geding dat GasPedaal, eigendom van Innoweb B.V., op straffe van een dwangsom zou stoppen met het doorzoeken en tonen van autoadvertenties van AutoTrack. GasPedaal zou inbreuk maken op het databankrecht, auteursrecht en geschriftenrechten en in strijd handelen met de gebruikersvoorwaarden van AutoTrack. De rechter heeft alle vorderingen van Wegener afgewezen.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het vonnis van de rechtbank:

1. Databankrecht
Om van een databank te kunnen spreken moet daarin substantieel zijn geïnvesteerd. GasPedaal heeft aangevoerd dat dit onvoldoende blijkt uit de overgelegde facturen, maar de rechter meent dat in elk geval een aanzienlijk deel van de opgevoerde kosten betrekking heeft op het occasiondeel van AutoTrack. Dat betekent dat de rechter er van uit gaat dat de occasionverzameling als een databank moet worden aangemerkt.
Volgende vraag is of GasPedaal inbreuk maakt op dat databankrecht. Dat is alleen het geval als een substantieel deel van de databank wordt overgenomen en daardoor substantieel wordt geprofiteerd van de commerciële waarde van de databank of substantiële schade wordt toegebracht aan de exploitatiemogelijkheden van AutoTrack. De rechter overwoog dat daarvan geen sprake is, nu GasPedaal slechts hele kleine gedeelten overneemt. Ook meent de rechter dat GasPedaal geen ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de investering van AutoTrack. Bovendien wees de rechter nog op de mogelijk aanzuigende werking van GasPedaal voor AutoTrack.

Uiteindelijk concludeert de rechter dan ook dat onvoldoende aannemelijk is dat GasPedaal inbreuk maakt op het databankrecht van AutoTrack/Wegener.

2. Geschriftenbescherming (auteursrecht) Wegener meende voorts dat GasPedaal inbreuk maakte op de geschriftenbescherming door de volledige zoekresultaten van AutoTrack over te nemen. Ook dat wees de rechter af. Van inbreuk is alleen sprake als sprake is van een eenvoudige herhaling van de zoekresultaten van AutoTrack. Dat is echter niet het geval. GasPedaal presenteert de zoekresultaten anders dan AutoTrack. Van een eenvoudige herhaling is dan ook geen sprake.

3. Onrechtmatig handelen.
Wegener beriep zich er voorts op dat GasPedaal onrechtmatig handelt door te profiteren van en parasiteren op de investeringen van Wegener. Ook dat wees de rechter af: onvoldoende was gebleken dat GasPedaal onzorgvuldig handelt of de belangen van Wegener nodeloos schaadt. De rechter overwoog dat GasPedaal zelf geen autosite exploiteert en niet in directe concurrentie treedt met Wegener.

4. Gebruiksvoorwaarden
Wegener stelde voorts dat Innoweb in strijd zou handelen met haar gebruiksvoorwaarden. De rechter meende dat daarvan geen sprake was: Wegener kan zich, door het op haar website vermelden van algemene voorwaarden, niet eenzijdig een recht voorbehouden dat zij anders niet bezit. Door gebruiksvoorwaarden kunnen ook niet wettelijke uitzonderingen op auteursrechtelijke bescherming ongedaan worden gemaakt. Met andere woorden: wat databankrechtelijk en auteursrechtelijk is toegestaan, kan niet via de achterdeur van gebruiksvoorwaarden alsnog worden verboden.

Conclusie: De Rechtbank wijst alle vorderingen van Wegener af. Wegener is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van GasPedaal.

Het gehele vonnis van de rechtbank is te lezen op:
www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB8341

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here