Filip Dewinter: Janssens denkt dat hij de Antwerpse keizer Nero is

Naar aanleiding van een mondelinge vraag in de gemeenteraad van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Bart Debie omtrent de kostprijs van het inzetten van een veertigtal agenten als acteurs-figuranten voor de film "Los", zei een verveelde Antwerpse burgemeester Janssens dat hij op zijn beurt eens "zou laten berekenen welke de kosten waren voor de politie voor het beantwoorden van de vragen van het betrokken raadslid".

Toen Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter burgemeester Janssens erop wees dat het de taak is van de burgemeester om als voorzitter van de gemeenteraad het controlerecht van de gemeenteraadsleden te vrijwaren en niet op de helling te zetten en daarbij vroeg aan Janssens om zijn woorden terug te trekken weigerde Janssens dit.

Uit protest verliet de voltallige Vlaams Belang/VLOTT fractie de gemeenteraad. Voor het Vlaams Belang is het incident niet afgesloten vooraleer Janssens zijn woorden terugneemt. Filip Dewinter stelt dat "Patrick Janssens zich steeds meer als een Antwerpse keizer Nero gedraagt. De gemeenteraad is in de ogen van Janssens een overbodige instelling die vervelende en lastige vragen stelt en die blijkbaar beter kan afgeschaft worden. Janssens wordt steeds arroganter en wil als een soort verlicht despoot de stad besturen zonder lastige pottenkijkers van de oppositie die moeilijke vragen stellen en kritische opmerkingen maken."

Filip Dewinter stelt vast dat "Patrick Janssens met zijn dreigement om de kostprijs van het beantwoorden van vragen van gemeenteraadsleden te berekenen en publiek te maken de gemeenteraad intimideert, bedreigt en een ondemocratische zelfcensuur probeert op te leggen.

Janssens hoeft bij eventuele "onredelijke" vragen de kostprijs niet te laten berekenen want het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad laat het college van burgemeester en schepenen toe om "een antwoord te weigeren als dure studies of opzoekingen noodzakelijk zijn". De dreigementen van Janssens zijn dus enkel bedoeld om actieve gemeenteraadsleden publiek aan de schandpaal op de Grote Markt te nagelen en hen monddood te maken .

Nochtans voert de Vlaams Belang-Vlott-fractie in de Antwerpse gemeenteraad absoluut geen destructieve oppositie. Niet langer dan gisteren zorgde de oppositie ervoor dat het quorum behaald werd om de gemeenteraad te laten plaatsvinden aangezien de meerderheid niet eens in aantal was.

Filip Dewinter heeft vandaag de fractieleiders van de andere partijen van de Antwerpse gemeenteraad aangeschreven met de vraag om dringend een vergadering van de fractieleiders te organiseren teneinde een onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraad aan te stellen en Burgemeester Patrick Janssens te vervangen als voorzitter van de gemeenteraad door een gemeenteraadslid dat geen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

"Blijkbaar kan Janssens geen onderscheid maken tussen zijn functie als burgemeester en hoofd van de uitvoerende macht en voorzitterschap van de gemeenteraad, de wetgevende macht. "Enkel een onafhankelijke voorzitter los van het stadsbestuur biedt garanties voor het democratisch functioneren van een gemeenteraad", zegt Filip Dewinter.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here