Politie wenst te reageren i.v.m loonsopslag van imagoadviseur

De commissaris-generaal van de Federale politie wenst te reageren op een krantenartikel dat vandaag 12/11/2007. Hij wil vooreerst preciseren dat mevrouw Sylvie Ricour , die in dit artikel onterecht wordt aan de kaak gesteld en in tegenstelling tot wat erin wordt beweerd, houdster is van een diploma hoger secundair evenals een diploma directiesecretariaat. Sinds 1999 betrokken bij het dossier van de politiehervorming, maakt zij inmiddels deel uit van de strategische cel rond de commissaris-generaal. Sinds de reorganisatie van de federale politie op 1 maart 2007, stellen de commissaris-generaal en 3 directeurs-generaal zelf deze cel samen met, zowel operationeel als burgerpersoneel van hun keuze.

Mevrouw Ricour heeft, binnen deze cel, de functie van coördinatrice en is bovendien de imagoadviseur van de commissaris-generaal. Het gaat ontegenzeglijk om een functie van niveau A en dus, in haar geval, om een "hogere" functie.

Het statuut van de geïntegreerde politie bepaalt uitdrukkelijk dat de uitoefening van dergelijke functie toevertrouwd wordt aan het personeelslid dat het best geschikt is om deze betrekking onmiddellijk in te vullen. De uitoefening van een hogere functie is tijdelijk en voorlopig aangezien ze gekoppeld is aan die functie. Deze procedure werd trouwens al herhaaldelijk aangewend zowel voor leden van het operationeel kader als voor leden van het administratief en logistiek kader.

Het gaat hier helemaal niet om een probleem van functieweging of van bevordering zonder examen waardoor een nieuwe graad definitief aan de titularis in kwestie wordt verleend. Dergelijke procedure zou inderdaad onwettelijk zijn, in tegenstelling echter tot de uitoefening van een hogere functie die wel degelijk in het statuut wordt voorzien.

De commissaris-generaal wenst, in het kader van een modern human ressources management, ook nog te onderstrepen dat de nadruk vooreerst dient gelegd te worden op de bekwaamheden en de ervaring veeleer dan op de diploma's die een niveau a priori bepalen. Deze nieuwe manier van werken kadert bovendien perfect binnen de zorg om de personeelsleden van het administratief en logistiek kader te valoriseren in de nieuwe organisatie. Deze personeelsleden worden steeds talrijker en bezetten er inderdaad ook vaker functies met verantwoordelijkheid. Aldus Fernand Koekelberg, commissaris-generaal van de Federale Politie. Bron: www.politie.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here