De zwijgzame meerderheid doorbreekt de stilte voor de eenheid van België

De petitie voor de eenheid van België biedt de ondertekenaars de
mogelijkheid om de "kreet van het hart" van Marie-Claire Houard te steunen, maar ook om zelf commentaar te geven! Hieronder vindt u in dalende volgorde van frequentie de verschillende
thema's die de meerderheid oproept wanneer zij de stilte doorbreekt:

1. Eenheid vormt onze macht. Bij verandering moeten we dus naar meer eenheid gaan en niet het tegenovergestelde. Zo moet er ook overal tweetaligheid komen, zelfs al vanaf de kleuterschool. Talen zijn niet bedoeld om te verdelen, maar om te verrijken. Wij zijn eerst en vooral Belg alvorens Nederlandstalig, Franstalig of Duitstalig te zijn. België is een mooi, klein landje met een rijke taaldiversiteit en het merendeel van de inwoners is heel verdraagzaam ingesteld.

2. De taalruzies worden met de hulp van de media in de Wetstraat
uitgevochten. Onze politici mogen niet zomaar met onze nationale
identiteit spelen.

3. Politici moeten voor de burger zorgen en niet uitsluitend voor zichzelf. Zij moeten de Belgen in vrede laten samenleven. Gedaan met deze kwajongensstreken! Wat een schande verdeeldheid te willen zaaien om zelf te kunnen regeren!

4. Het is volkomen ten onrechte te beweren dat de Nederlandstaligen het niet kunnen vinden met de Franstaligen en omgekeerd. In werkelijkheid stel ik net het tegenovergestelde vast en dat is precies een van de grote culturele rijkdommen van België.

5. Afkeer voor deze enorme, gewilde uitgaven (parlementEN, overvloed aan ministers, enz.) door degenen die ons zogezegd vertegenwoordigen en die eigenlijk op macht uit zijn. Onze politici worden vet betaald om een land te regeren dat niet groter is dan een zakdoek en zij denken alleen maar aan de vernietiging ervan!

6. Onze politici moeten zich met de echte problemen bezighouden en die ontbreken heus niet.

7. Hoe kan men in het Europa van vandaag nog maar denken aan de verdeling van België: dit is belachelijk en absurd. Laten we de domheid muilkorven.

8. Respect voor onze voorouders die het land gemaakt en verdedigd hebben en respect voor de komende generaties. Schande voor zij die het land in gevaar brengen door puur egoïsme en navelstaarderij.

9. Waarom nog gaan stemmen als de verkozenen toch altijd hun zin doen zonder rekening te houden met de opinie van de mensen? Wanneer komt er een referendum of een volksraadpleging?

10. Schande voor de media die het vuur van de linguïstische apartheid aanwakkeren i.p.v. een goede verstandhouding te bevorderen, schande voor de taalextremisten, zowel ten noorden als ten zuiden van de taalgrens, schande voor de verantwoordelijken voor de huidige economische achterstand van Wallonië. Deze achterstand is een gevaarlijk wapen in de handen van de extremistische flaminganten die overigens niet gehinderd worden door solidariteitsoverwegingen.

Nog tot 17 november middernacht kunt u uw persoonlijke commentaar kwijt op de websites www.lapetition.be en www.depetitie.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here