Een nieuw bos in Zwevegem.

De Dag van de Natuur wordt dit jaar heel bijzonder voor Natuurpunt Zwevegem. In de omgeving van het natuurgebied Orveytbos en Vaarttaluds te Moen wordt een nieuw bos aangeplant. Natuurpunt Zwevegem organiseert op zaterdag 17 november een grote plantactie. Meer dan 4.000 plantjes moeten de grond in. Allen die begaan zijn met de natuur worden uitgenodigd een handje te komen helpen. Ook de jeugd zal niet afwezig blijven. Het Sint-Niklaasinstituut, met zijn natuurgroepjes de Otters en de Bevers, zijn alvast van de partij. Ook al de klassen van de derde graad van het lager onderwijs van Groot-Zwevegem worden uitgenodigd.

De deelnemers brengen best een spade en werkhandschoenen mee. Dorst hoeft men niet te lijden. Naast frisdrank en bier, wordt iedereen ook op hartversterkende, warme pompoensoep getrakteerd. Taverne Souterrain, langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, is de plaats van samenkomst. Er wordt gewerkt van 9 tot 12 en van 13.30 uur tot 16.30 uur. Wie onder de middag blijft brengt zelf zijn picknick mee. Het nieuw te planten bos ligt in de omgeving van de sluis van Moen, aan de Knokkestraat. De overheidsdienst Agentschap Natuur en Bos, kocht er onlangs twee hectaren grond, in een zone die bestemd is voor bosuitbreiding.

Natuurpunt Zwevegem kreeg het beheer over het gebied. Er komt een gemengd loofbos met haagbeuk, zomereik, zwarte els, sleedoorn, meidoorn, wilde liguster, hazelaar, es, boskers en winterlinde. Het gebruikte plantgoed is autochtoon, het is dus afkomstig van bomen en struiken die van oudsher in onze streek groeien.

Het gebied krijgt ook zijn oorspronkelijke structuur terug. Een ingekokerde sloot wordt weer open gemaakt en een gedempte poel weer uitgegraven. De provincie West-Vlaanderen, zal de kosten hiervoor dragen. Het nieuwe bos ligt, samen met het Orveytbos en het natuurreservaat de Vaarttaluds in beschermd Habitatgebied en maakt deel uit het Europees netwerk Natura 2000. Ook de 'Groene As' langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, een doelstelling van het Zwevegemse Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan, wordt met dit bos een stukje verder uitgebouwd. Het initiatief krijgt de steun van de gemeente Zwevegem en de provincie West-Vlaanderen. Ook Tandem, het steunpunt voor duurzaam milieubeleid, helpt mee. Afspraak aan Taverne Souterrain in de Knokkestraat. Tip: Laarzen en spade meebrengen. De traditionele pompoensoep en drank worden voorzien. Zelf picknick meebrengen. Info bij Eddy Loosveldt, 056/64 50 07, eddy.loosveldt@skynet.be Link: www.zwvlkoepel.be

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here