8 maart, Internationale Vrouwendag

8 maart, Internationale Vrouwendag, is een dag die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en voor armoede onder vrouwen, hier en elders in de wereld. In elk land wordt de Internationale Vrouwendag op een verschillende manier gevierd. Afhankelijk van de economische, politieke en culturele situatie beleven vrouwen uit Noord en Zuid deze dag anders. Natuurlijk zijn er ook vrouwen die deze dag niet vieren: vrouwen die leven in armoede, onderdrukte vrouwen, vrouwen voor wie deze dag geen betekenis heeft.

Toch staat juist solidariteit op deze dag centraal.

Er worden petities, steunacties, demonstraties, symbolische stiltes, fakkeltochten en stakingen georganiseerd om armoede en het geweld op vrouwen te bestrijden. 8 maart symboliseert de globale strijd die vrouwen in Noord en Zuid moeten blijven voeren. Ze bundelen hun krachten om de negatieve effecten van de globalisering, zoals toenemende armoede de wereld uit te bannen.

De recente armoedecijfers tonen -nog maar eens- dat in ons land de armoede vervrouwelijkt en de armoedekloof groter wordt.

België is een land met een hoge welvaart en weinig armoede; maar de welvaartskloof groeit, en de armoede neemt toe. "Het ergste aan armoede is niet dat het jezelf overkomt, maar wel dat het ook je kinderen overkomt en de angst dat het ook je kleinkind zal overkomen. Je denkt er beter niet over na. Niet de boterham wel of niet hebben, maar de eenzaamheid is erg aan armoede. Het is alsof we niet meetellen, en dat doet pijn.", aldus de getuigenis van Chantal, te lezen op de website van SOS schulden op school van Steunpunt Welzijn. http://www.welzijn.net/

Unicef raamt het aantal kinderen dat in België in een armoedesituatie wordt gedwongen op 8%. Meer nog: samen met de werkloosheid neemt ook de armoede in ons land opnieuw toe. Ook het aantal leefloontrekkers neemt alsmaar toe. Laaggeschoolden, vrouwen en grote gezinnen lopen het grootste risico op armoede. Hun situatie leidt tot meer depressies en zelfmoordgedachten. Deze cijfers en gegevens zijn de laatste jaren telkens stijgend. http://www.unicef.be

Groen! roept de federale regering op werk te maken van de strijd tegen de armoede in België. Liefst 8 op de 100 kinderen leven in België onder de armoedegrens. "Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, morgen 8 maart, roepen we de federale regering op tot concrete maatregelen," stelt Groen!-woordvoerder Tinne Van der Straeten. http://www.groen.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here