Splits Brussel-Halle-Vilvoorde nu ! Schaf de faciliteiten af !

FDF en PRL organiseerden vandaag in de Vlaamse faciliteitengemeente Linkebeek een manifestatie, met als voornaamste eisen de uitbreiding van het Brussels gewest met op zijn minst de zes faciliteitengemeenten rond Brussel, de toepassing van het zogenaamde "minderhedenverdrag" en het weigeren van elke splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Zoals aangekondigd organiseerde het Comité Linkebeek 6 maart, onder leiding van Willy Sterckx, Luc Vermeulen, de heer en mevrouw Mosselmans – Dewit en Hans Verreyt, een tegenbetoging te Linkebeek. Aan deze tegenbetoging namen zo'n 350 Vlaams-nationalistische manifestanten deel en ze verliep, rekening houdend met de buitengewoon grote aanwezigheid van de politiediensten, naar wens.

N-VA-leden betoogden in ook in Linkebeek, onder leiding van de Vlaamse parlementsleden Mark Demesmaeker, Bart De Wever, Helga Stevens, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Kamerlid Patrick De Groote en diverse partijbestuursleden betoogde een tweehondertal N-VA-leden in Linkebeek. Aanleiding was de provocatie van het anti-Vlaamse FDF dat in deze Vlaamse gemeente een meeting hield tegen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en voor de annexatie van Vlaamse gemeenten bij Brussel.

De N-VA-actie was ludiek opgevat. De N-VA-parlementsleden en de Vlaams-Brabantse arrondissementsvoorzitters hadden zich verkleed in Franstalige gegoede burgerij (inclusief galakleding) en waren getooid met naamkaartjes die luiden: "fièrement monolingue" (hooghartig ééntalig) en "espèce menacèe" (bedreigde soort) en "minorité opprimée" (onderdruke minderheid).

Met deze verkleedpartij wilde de N-VA nog eens benadrukken dat de verfransing in Vlaams-Brabant niet alleen een taalprobleem maar ook een sociaal probleem is. De Franstalige Brusselaars die zich in de Vlaamse rand vestig(d)en weigeren zich te integreren, nemen niet deel aan het lokaal verenigingsleven dat achteruit gaat en zorgen ervoor dat de grond- en woningprijzen de pan uitswingen zodat jonge Vlaamse gezinnen verplicht zijn hun gemeente te verlaten.

De N-VA-actie verliep vreedzaam en ludiek. Helaas bleek niet iedereen over even veel openheid van geest te beschikken. Extremisten staken de banden van twee auto's van N-VA-leden plat, onder andere van Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker.

Bart De Wever, Vlaams parlementslid en algemeen voorzitter N-VA
Mark Demesmaeker, Vlaams parlementslid en algemeen secretaris N-VA
Foto: N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here