Eén derde van de leerlingen van het Antwerpse stedelijke basisonderwijs is moslim

Uit het antwoord van Robert Voorhamme, Antwerps schepen voor Onderwijs, op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Filip Dewinter naar de populariteit van de verschillende levensbeschouwelijke vakken in het Antwerpse stedelijke onderwijs blijkt dat meer dan één op drie leerlingen van het Antwerpse stedelijke basisonderwijs (33,6%) islamitische godsdienstles volgt. Eén derde van de leerlingen van het Antwerpse basisonderwijs is dus moslim. In totaal gaat het om 3469 leerlingen op een totaal van 10.332 (gewone en buitengewone basisonderwijs). Daarmee is het islamonderricht populairder dan de katholieke godsdienstles, gevolgd door 29% van de leerlingen (2995 leerlingen). Enkel de niet-confessionele zedenleer is nog iets populairder dan het islamonderwijs. 3657 leerlingen volgen zedenleer, wat overeenkomt met 35,3% van de leerlingenpopulatie van het basisonderwijs.

In het secundaire onderwijs daarentegen staat de niet-confessionele zedenleer nog onbetwist aan de leiding als populairste levensbeschouwelijke vak, gevolgd door bijna de helft (48,5%) van de leerlingen (scholengemeenschap Noord en Zuid). Ook hier volgt het islamonderricht op plaats twee. 24,6% van de leerlingen in het stedelijke secundair onderwijs volgt islamonderricht. Dit percentage ligt anderzijds toch wel gevoelig lager dan in het basisonderwijs. Wanneer de evolutie tussen het aantal leerlingen dat islamitische godsdienstles volgt in het basisonderwijs en in het stedelijke onderwijs – een verschil van 6% – wordt geëxtrapoleerd, dan kan men voorspellen dat het Antwerpse stedelijke basisonderwijs binnen twee decennia een meerderheid van islamitische leerlingen zal kennen.

Voor het Vlaams Belang zijn deze cijfers een zoveelste bevestiging van het feit dat Antwerpen, net als verschillende andere Vlaamse steden, in snel tempo islamiseert. Antwerpen heeft meer dan ooit nood aan een immigratiestop voor nieuwe vreemdelingen. In plaats van de islam aan te moedigen door de islam te subsidiëren, te erkennen en te faciliteren, moet de islamzuil afgebouwd worden en moet een streng inburgeringsbeleid gevoerd worden waarbij de klemtoon ligt op assimilatie en niet op integratie met behoud van eigen cultuur zegt Filip Dewinter, Fractievoorzitter Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here