sp.a kiest voor gezinnen, niet voor Electrabel

Vanaf vandaag betalen mensen een flink pak meer voor hun aardgas. Een gemiddeld gezin betaalt al snel 172 euro meer per jaar. sp.a doet twee voorstellen voor betaalbare energie en een betere bescherming van de consument.

In juli kondigde Electrabel een forse stijging van de gasprijzen aan. Dat kost de gezinnen jaarlijks tussen 172 en 300 euro per jaar. Daarop vroeg minister van Energie Marc Verwilghen aan de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) om een doorlichting van de gas- en elektriciteitsprijzen in ons land. De regulator stelde onomwonden vast dat de prijsstijging onrechtmatig is en een gevolg van het feitelijke monopolie van Electrabel op de Belgische markt. Desondanks heeft de minister nog niet ingegrepen. Vanaf vandaag is de eenzijdige prijsstijging een feit.

sp.a vindt dergelijke plotse prijsstijgingen ongehoord en trekt daarom aan de alarmbel. In juni diende de sp.a-spirit-fractie een wetsvoorstel in dat tijdelijke maximumprijzen voor gas en elektriciteit invoert. Dergelijke tijdelijke maximumprijzen zijn nodig zolang Electrabel een feitelijke monopoliepositie heeft en er dus sprake is van oneerlijke concurrentie. sp.a dringt er op aan dat het wetsvoorstel morgen in de bevoegde commissie eindelijk wordt besproken.

Dalila Douifi: "Het is hoog tijd dat we doen wat de CREG zegt. Zolang er geen eerlijke concurrentie is op de markt, willen we tijdelijke maatregelen nemen die de gezinnen beschermen tegen de willekeur van de monopolist. Onze partij kiest voor de gezinnen, niet voor de winsten van Electrabel".

In juli heeft sp.a de Kamervoorzitter gevraagd om ons wetsvoorstel te behandelen met hoogdringendheid. Het falen van een regeringsvorming tot nu toe kan geen excuus zijn om niet in te grijpen. Want duizenden gezinnen zijn hiervan de dupe.

Daarnaast besloot het partijbureau van sp.a om haar leden de mogelijkheid aan te bieden in te tekenen op een pakket voordelige groene stroom. De partij sluit zich daarvoor aan bij de coöperatieve vennootschap Power4You. Power4You is een initiatief van de verbruikersorganisatie OIVO. Samen met een aantal middenveldsorganisaties zoals het ABVV en de Huurdersbond koopt ze collectief gas en elektriciteit aan. Het daartoe opgerichte Power4You sloot een overeenkomst met Lampiris, een Belgische leverancier die 100% groene stroom levert.

Wie ingaat op het aanbod geniet niet alleen van een voordelig tarief, maar wordt ook beter beschermd als consument. Een vast contract voorkomt dat klanten plots een duurdere factuur in de bus krijgen. En indien er zich problemen voordoen tussen klant en leverancier treedt OIVO op als onafhankelijk bemiddelaar.

"Het spreekt voor zich dat sp.a zich achter dit initiatief schaart, omdat het in het verlengde ligt van haar acties voor een betere bescherming van de consument, aanvaardbare energieprijzen en schone energie", zegt Magda De Meyer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here