Bacteriën worden ingezet om verontreinigd slib te saneren

De provincieraad gaf vandaag het startsein voor de sanering van 50.000 m³ verontreinigd slib in de Fort III gracht te Borsbeek. "Omdat het om een grote hoeveelheid slib gaat is de klassieke methode niet betaalbaar, daarom gaan we nu voor het eerst werken met bacteriën" vertelt Jos Geuens, gedeputeerde bevoegd voor waterbeleid. Het slib zal een behandeling krijgen in het voorjaar en in het najaar van 2008. De sanering is een gezamenlijk initiatief van de provincie Antwerpen met de gemeente Borsbeek.

De Fort III gracht te Borsbeek is een 2,6 ha groot wateroppervlak waar de Koude Beek van 2e categorie doorheen stroomt. Dit domein is eigendom van de gemeente Borsbeek. Deze gracht vervult enerzijds de functie van waterbuffer voor de bebouwde kern van Borsbeek en heeft anderzijds een belangrijke ecologische functie. In het aangrenzende Fort III is een waardevolle vleermuiskolonie gevestigd en het geheel is dan ook aangeduid als Habitat-richtlijngebied.

50.000 m³ verontreinigd slib

Door de jaren heen is deze Fort III gracht echter helemaal dichtgeslibd. Het gaat om minstens 50.000 m³ zwaar verontreinigd slib, zodat een klassieke slibruiming onbetaalbaar is.

Daarom opteert de provincie in overleg met de gemeente Borsbeek om het slib te behandelen met bacteriën. Deze techniek is gebaseerd op het vermogen van bepaalde bacteriën om het organisch materiaal in slib te gebruiken als voedingsbodem en werd al op verschillende plaatsen met succes toegepast. Een voorbeeld hiervan is de parkvijver in de gemeente Boom waar het volume van het slib merkbaar is afgenomen en er terug een normale waterkolom ontstaan is.

De provincieraad keurde vandaag het ontwerp van offertevraag en een wijze van gunnen goed en gaat nu op zoek naar een mogelijke leverancier voor het leveren van dergelijke bacteriepreparaten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here