Groen! Vlaanderen erkend als kwetsbaar gebied

"Heel Vlaanderen moet als kwetsbaar gebied afgebakend worden. Dat concludeert Groen! uit het advies van Advocaat-generaal Geelhoed in de zaak C-221/03 Commissie/België over het niet nakomen van de nitraatrichtlijn uit 1991. Dat advies, vanmorgen openbaar gemaakt voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, heeft voor gevolg dat het mestbeleid van Vlaanderen grondig zal moeten worden herzien. Groen! wil alvast dat de landbouwers opnieuw financieel ondersteund worden voor een warme sanering. Die succesvolle maatregel van de vorige Vlaamse regering is door de regering-Leterme op een laag pitje gezet."

Veroordeling volgt.

Vanmorgen is in Luxemburg, voor het Europese Hof van Justitie het advies bekend gemaakt in de zaak tegen België over het niet nakomen van de nitraatrichtlijn.

"Europa is duidelijk: Vlaanderen zal zo goed als zeker veroordeeld worden voor het niet tijdig en niet voldoende omzetten van de nitraatrichtlijn", zegt Bart Staes, europarlementslid voor Groen!. "Die veroordeling kan er voor de zomer al liggen."

Verdere afbouw varkensstapel door warme sanering.

"Na jaren van experimenteren blijkt dat mestverwerking niet de oplossing biedt die men verwachtte om de mestoverschotten weg te werken," concludeert Rudi Daems, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen!. Daems stelt voor om het fonds voor de warme sanering nieuw leven in te blazen, dat door de vorige Vlaamse regering werd opgericht. "Er moet jaarlijks minstens 25 miljoen euro voor opzij gelegd worden om de boeren een financiële zekerheid te kunnen bieden. Nu richt de Vlaamse regering het beleid vooral op het beschermen van de intensieve landbouw. De kleinschalige landbouwers blijven in de kou staan." http://www.groen.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here