Ken uw rechten bij hinder door openbare werken

Zopas publiceerde UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, de ondernemersfolder "Ken uw rechten bij hinder door openbare werken". De folder geeft 19 praktische tips met informatie over hoe de betrokken ondernemers dergelijke vaak zeer moeilijke periode kunnen doorkomen. Uit eerder UNIZO-onderzoek bij betrokken bedrijven blijkt 73 % ervan getroffen door omzetverlies als gevolg van de openbare werken in hun straat of buurt. 71% zei in die periode over geen of te weinig informatie te beschikken. 14 % had de verloren omzet ook na de werken niet meer kunnen goed maken. Bij wie dat wel kon, duurde het gemiddeld achttien maanden om daarin te slagen. Zowel de federale als de Vlaamse regeringen namen inmiddels een aantal maatregelen maar een doeltreffende regeling voor het enigszins compenseren van het geleden verlies blijft nog altijd uit. UNIZO verwacht daarom van de nieuwe federale regering een doeltreffender compensatieregeling voor het geleden verlies. De nu door de ondernemersorganisatie verspreide adviesfolder is een nieuwe stap in de UNIZO-actie voor het maximaal beperken van de hinder.

De folder wordt verspreid via de met openbare werken geconfronteerde lokale ondernemersverenigingen. De folder kan ook worden aangevraagd via info@unizo.be. Op dat mailadres kunnen ondernemers ook problemen met openbare werken signaleren. Meer informatie staat bovendien op www.unizo.be/openbarewerken.

De nieuwe UNIZO-folder "Ken uw rechten bij hinder door openbare werken" geeft in eerste instantie zeven adviezen aan de betrokken ondernemers. Eerste advies: maak tijdig goede afspraken vooraf. UNIZO-experts kunnen daar lokaal bij helpen. Tweede advies : komt u in aanmerking voor een compensatievergoeding voor het geleden verlies? Sinds begin dit jaar bestaat een weliswaar zeer onvolkomen compensatieregeling. Zo moet het betrokken bedrijf minstens 14 dagen sluiten als gevolg van de hinder. De wet voorziet een vergoeding van 44,2 euro per dag. Voor UNIZO een vooral symbolische realisatie. De sluitingsverplichting en het te lage bedrag hinderen een doeltreffend resultaat. De ondernemersorganisatie drong bij formateur Leterme daarom al aan op een doeltreffende aanpassing van de wet. Derde advies: is een algemene uitverkoop een optie? Voor sommige handelszaken en sectoren kan dat een interessante mogelijkheid zijn.

Mits een aantal voorwaarden, kan dat binnen de wet op de handelspraktijken. Vierde advies in de folder: vraag een vrijstelling aan van uw sociale zekerheidsbijdragen. De procedure daartoe wordt toegelicht. Dat is ook het geval voor het vijfde advies: het vragen van uitstel voor de betaling van BTW en directe belastingen. Volgens het zesde advies kunnen getroffen bedrijven met personeel overwegen tijdelijke werkloosheid in te voeren. Het zevende advies geeft informatie over de mogelijkheden voor een renteloze lening en een waarborgregeling om de moeilijke periode van hinder bij openbare werken te overbruggen. De UNIZO-folder besluit met nog eens 12 nuttige tips hoe de betrokken ondernemer zelf in het eigen bedrijf de gevolgen van hinder door openbare werken zo veel mogelijk kan beperken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here