Gevangenissen willen dringend 1.600 nieuwe cellen.

De Regie der Gebouwen wenst te reageren op berichten naar aanleiding van de beveiliging van de gevangenis te Brugge en de telefonie-installatie in het gerechtsgebouw te Ieper. De Regie der Gebouwen is zich bewust van de problematiek in de Belgische gevangenissen en doet alles wat mogelijk is om samen met Justitie de toestand te verbeteren en bijkomende cellen binnen de kortst mogelijke tijd ter beschikking te stellen. Daartoe heeft de Regie der Gebouwen een klantenbeheerder gevangenissen aangesteld die wekelijks met zijn gesprekspartner bij de FOD Justitie overleg pleegt over de dringend uit te voeren onderhoud- en investeringwerken en over de uitvoering en invulling van het meerjarenplan Justitie. Ook de Directeur-generaal van de Regie der Gebouwen en de Directeur-generaal van de gevangenissen plegen overleg op regelmatige basis. Bij acute problemen wordt dagelijks overleg gepleegd.

In dit verband wijst de Regie der Gebouwen erop dat er in 2006 voor een totaal bedrag van 30,8 miljoen euro geïnvesteerd werd in de gevangenissen. Haar laatste investeringsschijf van 14,8 miljoen euro werd besteed aan veiligheidswerken in de gevangenissen. Aan het bestek voor de vernieuwing van de beveiligingsinstallatie voor Brugge wordt volop gewerkt. De offerte wordt eind augustus gelanceerd. In afwachting hiervan voerde de Regie der Gebouwen in samenspraak met Justitie belangrijke werken uit aan defecte beveiligingssystemen, voor een bedrag van 473.505 euro. Zo werden ondermeer een nieuw glasvezelnetwerk voor beveiligingsinstallaties, elektronische beheerssystemen, communicatiemodules, elektronische signalisatiesystemen, monitoring en bedieningsorganen en zo meer geïnstalleerd.

Door een recente blikseminslag op de site van de gevangenis functioneren bepaalde beveiligingssystemen niet meer naar behoren. De Regie der Gebouwen en Justitie zijn onmiddellijk gestart met het oplijsten van alle disfuncties in de geraakte systemen. Momenteel voeren de betrokken partijen besprekingen om deze disfuncties zo snel mogelijk te verhelpen. De kredieten voor de herstelling van de omheining van de gevangenis van Brugge werden vastgelegd, zodat de bestelling onmiddellijk kan gebeuren.

De Regie der Gebouwen werkt volop aan de uitvoering van het meerjarenplan Justitie waardoor binnen afzienbare termijn in Gent, Antwerpen, Dendermonde, Sint-Gillis, Vorst, Everberg, Florennes, Doornik en Namen ongeveer 1.600 nieuwe cellen zouden moeten kunnen worden gecreëerd. Daarnaast heeft zij projecten voorbereid die beantwoorden aan de behoeften van de diverse Federale overheidsdiensten en die klaar zijn om te worden uitgevoerd. De Regie der Gebouwen hoopt de nodige financiële en menselijke middelen te krijgen om de tijdige en kwaliteitsvolle uitvoering van al deze projecten mogelijk te maken.

De Regie der Gebouwen dient bij de toewijzing van studies en werken de reglementering te respecteren en een administratieve en financiële controleprocedure te doorlopen. De Regie der Gebouwen dient beslissingen te respecteren van de Inspectie van Financiën en de Ministerraad, zo onder meer inzake het verbod tot het ten laste nemen van telefooncentrales en telefoontoestellen. Dit laatste heeft voor gevolg gehad dat de FOD Justitie voor het gerechtsgebouw van Ieper deze installatie zelf diende ten laste te nemen.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here