De witte woede staakt morgen voor onbepaalde duur

De syndicale organisaties van de gezondheidsdiensten hebben beslist om de staking, vanaf 24 februari 2005, te laten doorgaan en dit voor onbepaalde duur. Zij gaan, naar verluidt, niet akkoord met de voorstellen van de federale regering met betrekking tot een nieuw sociaal meerjarenplan. Het VVI roept de vakbonden en de federale overheid op om onverwijld verder te onderhandelen.

De werkgevers vragen bijkomende jobcreatie voor 15.000 werknemers, dit om een goede kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden en om de werkdruk van de werknemers te verlichten. Het VVI zegt beschikbaar te blijven voor onderhandelingen hieromtrent met de bevoegde Ministers.

Het VVI merkt op dat de staking, die er komt op initiatief van de LBC-NVK en opgevolgd wordt door de andere vakbonden, vooral in Vlaanderen succes kent. Momenteel worden duizenden Vlaamse werknemers opgevorderd om de minimale dienstverlening in de gezondheidszorginstellingen te garanderen.

Dit is de zoveelste illustratie is van de cultuurverschillen tussen Vlamingen en Franstaligen in dit land. De vraag stelt zich dan ook of de tijd niet rijp is voor een integrale toewijzing van het sociaal overleg in de social-profit sector aan de gemeenschappen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here