SPa-Spirit-fractie noemt Marino Keulen een racist

Het was een zware dag voor de politiek, Brusselse SPa-Spirit-fractie noemt VLD-minister Marino Keulen een racist. Dit kwam tijdens de commissie Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hier stelde de Franstalige MR vragen bij de Vlaamse plannen om het bekomen van een sociale woning afhankelijk te maken van bepaalde taalvereisten. Zelfs de afgezwakte plannen van Vlaams minister Marino Keulen vonden geen genade in de ogen van de MR.

Verbazingwekkend is dat de MR hierin werd bijgetreden door Fouad Ahidar van de Brusselse SPa-Spirit-fractie, die zich er niet voor schaamde om de Vlaamse meerderheidsplannen ronduit racistisch te noemen. Ahidar verklaarde dat zijn partij de plannen van Keulen onder geen beding zou steunen.

Dat de SPa-Spirit-fractie hun coalitiegenoot Keulen een racist noemen is één. Even verbazingwekkend echter is dat noch de Brusselse VLD'ers, noch de Brusselse CD&V'ers hier iets tegen in te brengen hadden. Ondanks herhaaldelijk aandringen van zowel de Cdh als ondergetekende weigerden VLD en CD&V in te gaan op de beschuldigingen van Ahidar. Gaan zij dan akkoord met de houding van de SPa-Spirit-fractie? Vinden zij ook dat Keulen een racist is? Het zal ons alleszins benieuwen of de VLD en CD&V in het Vlaams Parlement op dezelfde lijn staan als hun Brusselse collega's. Aldus Erland Pison van het Vlaams Belang

Deel 2

Rechtzetting: Ahidar:"Keulen is geen racist maar bedrijft racisme"

Naar aanleiding van mijn persbericht van vandaag blijkt Fouhad Ahidar verongelijkt te zijn, zo mocht ik van hem in de wandelgangen van het Brussels Parlement vernemen. Hij vroeg zich af of hij werkelijk had gezegd dat Marino Keulen een racist zou zijn.

Ondergetekende Erland Pison van het Vlaams Belang wil dat dan ook graag rechtzetten.

De heer Ahidar zei niet letterlijk "Marino Keulen is een racist", maar verklaarde wel letterlijk dat "Marino Keulen racisme bedrijft." Een wereld van verschil natuurlijk.

De waarheid heeft inderdaad haar rechten, en een goed verstaander

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here