Op donderdag 24 mei organiseert Arteveldehogeschool Gent een studiedag over kansrijk studeren in het hoger onderwijs. Het initiatief richt zich tot CLB medewerkers, medewerkers en directies secundaire scholen, de sociale sector en het hoger onderwijs. Aanleiding voor de studiedag is de vaststelling dat de diversiteit in de samenleving onvoldoende weerspiegeld wordt in het hoger onderwijs. De Arteveldehogeschool wil hierop een antwoord bieden door dieper in te gaan op bepaalde vragen. Zijn er concrete initiatieven die de kansen op succes en het welbevinden in het hoger onderwijs bevorderen? Wat zijn de kansen en bedreigingen van de tweede democratiseringsgolf.

De Arteveldehogeschool heeft jarenlange ervaring op het domein van diversiteit en kansrijk studeren. Zo stond ze in voor de oprichting van 'Stimulans', een team (oud-)studenten die ondanks een moeilijke situatie toch gekozen hebben voor het hoger onderwijs en nu anderen in gelijkaardige omstandigheden willen aansporen om de stap te zetten. Joni De Weerdt, studente opleiding Bachelor in het onderwijs: "De deelnemers zijn personen voor wie het niet evident was om verder te studeren, zoals allochtonen, BSO studenten, alleenstaande moeders en personen die reeds jaren hebben gewerkt en pas op latere leeftijd beslisten weer te gaan studeren. Samen houden we lezingen in scholen, jeugdinstellingen, opvanghuizen. We geven informatie over de structuur van het hoger onderwijs, de instanties waar je een beroep op kan doen, de keuzes die mogelijk zijn en beantwoorden vragen waar ikzelf vroeger geen antwoord op kreeg."

De studiedag omvat workshops rond vijf thema's: de overgang tussen secundair en hoger onderwijs, focus op leren, taalondersteuning, zalmtrapeffect versus watervaleffect en sociale cohesie. Alle workshops zijn gericht op concrete initiatieven in het kader van een studentenbeleid waarbij de focus ligt op kansen en talenten in plaats van op tekortkomingen. Deelnemers kunnen drie workshops naar keuze volgen en zo een programma op maat samenstellen. De workshops worden gevolgd door een paneldiscussie met ondermeer Kaat Delrue (co-auteur Onderwijs onderweg in de Immigratiesamenleving), Meryem Kaçar (advocate en politica), Dirk Kerckhoven (VVKHO-medewerker en lid diversiteitcommissie VLOR) en Anneleen Cobbaert (studentenvertegenwoordiger), gemodereerd door Farouk Özgünes. De studiedag wordt afgesloten met een toespraak van Tom Dekeyzer, raadgever onderwijs van Vlaams minister Frank Vandenbroucke.

Surf naar www.arteveldehs.be voor het volledige programma met een beschrijving van de workshops en alle praktische informatie. Met vragen kun je terecht op 09 235 20 05 of op studieadvies@arteveldehs.be.