De politiek in Aalst is gezakt tot een minderwaardige klucht

De politiek in Aalst is gezakt tot het niveau van een minderwaardige klucht. Dat vindt Vlaams Belang-fractievoorzitter Karim Van Overmeire. Op de gemeenteraad van 27 maart stond onder meer de goedkeuring van het nieuw huishoudelijk reglement geagendeerd. Karim Van Overmeire had verschillende amendementen ingediend, waaronder een voorstel om de voorziene extra onkostenvergoeding voor de voorzitter van de gemeenteraad af te schaffen. Van Overmeire diende zijn voorstellen schriftelijk in bij de aanvang van de gemeenteraad, zodat iedereen de tijd had om ze te lezen.

Bij de behandeling van het punt verklaarde voorzitter Christoph D'Haese zich akkoord met de afschaffing. Hij liet evenwel een eigen amendement ronddelen, dat in het beschikkend gedeelte letterlijk hetzelfde vroeg als het voorstel Van Overmeire. Toen het Vlaams Belang vroeg om eerst over het eerder ingediende voorstel Van Overmeire te stemmen, weigerde D'Haese dit. Hij noemde zijn voorstel plots een 'sub-amendement op het amendement Van Overmeire'. Een tekst wijzigen door identiek dezelfde tekst? Daar zou zelfs het Monty Python-team nooit aan gedacht hebben zegt Van Overmeire.

Aangezien eerst over sub-amendementen wordt gestemd, kwam de tekst D'Haese eerst ter stemming. Deze werd goedgekeurd. Na de wijziging van een amendement door een sub-amendement moet natuurlijk nog altijd over het amendement zelf gestemd worden. Maar zo had D'Haese het niet begrepen. Het sub-amendement D'Haese bleek, nadat het gestemd was, toch een volwaardig amendement te zijn geweest. Over het voorstel Van Overmeire moest niet meer gestemd worden, omdat het nu zonder voorwerp was.

Het Vlaams Belang zal klacht indienen. Als we dit toelaten, is het hek van de dam. Telkens wanneer het Vlaams Belang een voorstel indient, kan de voorzitter van de gemeenteraad precies hetzelfde voorstel indienen. Hij laat dan eerst over zijn eigen tekst stemmen, waardoor het voorstel van het Vlaams Belang vervalt.

Volgens Van Overmeire zakt op die manier de gemeenteraad af tot het niveau van een minderwaardige klucht dat geen enkel amateur-gezelschap in Vlaanderen zou willen spelen. Na de stemming over het reglement verliet de Vlaams Belang-fractie de gemeenteraad.

Karim Van Overmeire verklaarde erg teleurgesteld te zijn: "Een voorzitter moet waken over de correcte toepassing van het reglement en niet zelf spelletjes spelen. Van een man van het kaliber van D'Haese hadden wij dit niet verwacht. Het vertrouwen is nu volledig zoek".

De belachelijke vertoning is enkel ingegeven door de ziekelijke haat tegenover het Vlaams Belang. Bij een andere stemming verliet Els Keytsman (Groen!) zelfs haar plaats en ging ze in het publiek zitten om toch maar geen Vlaams Belang-voorstel te moeten steunen.

Het Vlaams Belang vindt deze gang van zaken vooral erg voor Aalst en de Aalstenaars. Al na drie maanden is de huidige coalitie weggezakt in onbekwaamheid en onderling geruzie. Alleen de angst voor het Vlaams Belang houdt de club bij elkaar. Nu kan de oppositie zelfs niet meer op de voorzitter van de gemeenteraad rekenen om de spelregels eerlijk toe te passen. Dat kan alleen meer leiden tot eindeloze bitsige conflicten waar niemand iets aan heeft. Onze stad verdient beter!! Aldus Van Overmeire.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here