Auteurswet – Debat over basisrechten voor kunstenaars

Gisteren boog de commissie Bedrijfsleven in de Kamer zich over de laatste amendementen op de auteurswet. Het debat gaat in wezen om basisrechten voor kunstenaars en consumenten. De commissie Bedrijfsleven werkt aan de omzetting van een Europese richtlijn over het auteursrecht en de naburige rechten uit 2001.

Ze verplicht de lidstaten om hun auteurswetgevingen aan te passen aan de digitale informatiemaatschappij. Onze auteurswet van 1994 moet dus opgefrist worden. Die wet garandeert dat de auteurs, kunstenaars, enz. niet kunnen weigeren dat geluidswerken en audiovisuele werken gekopieerd worden in familiekring. In ruil voor die licentie krijgen ze voor alle kopieën of reproducties die van die werken werden gemaakt, een vergoeding op de apparaten waarmee die reproductie mogelijk wordt en van de 'dragers' van het gekopieerde materiaal (lege vhs-cassettes, lege cd-rom's enz.). Dit is het zgn. duaal systeem.

Spirit-Kamerlid Koen T'Sijen verwoordt het zo: "Wij willen een eerlijke verdeling van geïnde sommen tussen alle auteurs, kunstenaars, uitgevers, enz. combineren met een maximale toegang tot cultuurgoederen voor alle mensen". Dat evenwicht is momenteel gevonden in de nieuwe auteurswet die volgende week ter eindstemming ligt in de commissie.

Het feit dat een privé-persoon een privé-kopie kan blijven nemen en dat wanneer hij technische belemmeringen dient te omzeilen niet strafbaar zal gesteld worden is voor spirit van essentieel belang. Wie bv. legaal gedownloade muziek wil afspelen, moet dat kunnen met alle digitale mediaspelers, ook de open software-spelers en niet alleen met die van Microsoft of Apple.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here