Getreuzel van Tobback zet zelfstandigen in de kou zegt Patrick De Groote in een persmededeling. Hij interpelleerde vandaag minister Tobback waarom de wet Steverlynck, ook wel de wet op het beste pensioen genoemd, na vier jaar nog altijd dode letter bleef. Aanleiding was de verklaring van het kabinet Tobback in een krantenbericht dat de wet achterbleef wegens een technisch probleem. De woordvoerder van het kabinet verklaarde "We gaan akkoord met
het principe van de wet, maar een werkgroep is tot de conclusie gekomen dat de uitvoering ervan technisch niet mogelijk is. Er bestaat geen databank waarin de pensioenrechten van zelfstandigen worden bijgehouden."

Patrick De Groote reageert verbaasd. Precies een jaar geleden kreeg De Groote een ander antwoord op exact dezelfde vraag. De minister verwees toen, evenals vandaag, naar een mogelijke budgettaire impact, maar uit zijn antwoord van vorig jaar bleek absoluut niet dat het uitvoeren van de wet onmogelijk was door gebrek aan een databank voor pensioenrechten van zelfstandigen!

Vandaag confronteerde De Groote minister Tobback met zijn antwoord van vorig jaar. De wet Steverlynck is blijkbaar drie jaar op het kabinet blijven liggen zonder dat er iets mee werd gedaan. Het vierde jaar schiet men dan in actie en duikt er een technisch probleem op dat van dag één al duidelijk had moeten zijn. De Groote wilde dan ook precies weten wanneer de werkgroep werd opgericht en wanneer het technisch probleem werd 'ontdekt'. De minister antwoordde echter niet op deze vragen. Tobback trok zijn paraplu open en stelde dat "de opbouw van een gegevensbank die de loopbaangegevens en pensioenrechten van zelfstandigen bevat, valt onder de bevoegdheid van mevrouw Laruelle, minister van Middenstand. Zij heeft de bevoegdheid over de hele regeling van het zelfstandigenpensioen."

Patrick De Groote zal minister Laruelle interpelleren, maar hij is zwaar ontgoocheld over de minister van pensioenen die na vier jaar ontdekt dat hij niet bevoegd is. Blijkbaar ligt deze socialistische excellentie niet wakker van de pensioenrechten van zelfstandigen! Bron: Patrick De Groote – Kamerlid N-VA