CD&V manipuleert cijfers voorlopige invrijheidstelling zegt Somers

Vandaag gaf minister van justitie Onkelinx cijfers vrij over de voorlopige invrijheidstellingen van criminelen sinds 1 september. Ze deed dit op vraag van CD&V-kamerlid Verherstraeten. Uit het antwoord blijkt dat de minister 55 criminelen vrijliet om hen uit het land te verwijderen. Volgens CD&V bewijst dit "dat minister nog steeds vele zware criminelen vrijlaat, ondanks de eis van de VLD – tijdens de Hoxha-crisis – om dat niet meer te doen." In een reactie spreekt VLD-voorzitter Bart Somers van een cijfermanipulatie van CD&V. Bart Somers: "CD&V doet doelbewust aan begripsverwarring. Zware en minder zware criminelen worden door CD&V op één hoop gegooid. Het is een doorzichtige poging van CD&V om de aandacht af te leiden van hun interne ruzies."

Volgens de minister werden tussen 1 september en 1 december 227 dossiers van veroordeelden tot meer dan drie jaar inzake de voorlopige invrijheidsstelling behandeld met het oog op de verwijdering van het grondgebied. Honderd tweeënzeventig aanvragen werden geweigerd. In vijfenvijftig dossiers werd de voorlopige invrijheidstelling, met het oog op de verwijdering van de crimineel naar het buitenland, wel toegestaan. Bart Somers: "Maar slechts in enkele gevallen kan men spreken van een zware crimineel. In alle gevallen werd de nieuwe, strengere procedure nauwgezet gevolgd, waardoor bijna geen enkele zware crimineel de voorlopige invrijheidstelling werd gegund. Enkel in 4 gevallen gebeurde dit toch, maar dan wel omdat de slachtoffers uitdrukkelijk hun toestemming gaven." Het advies van de slachtoffers is sinds de Hoxha-crisis verplicht.

VLD-Voorzitter Somers spreekt van een doelbewuste manipulatie van CD&V. Somers: "Verherstraeten maakt geen onderscheid tussen zware en minder zware criminelen. Nochtans voorziet de 'Wet Stefaan Declerck' van maart 1998 op de voorwaardelijke invrijheidstelling in een duidelijke definitie. CD&V laat nu uitschijnen dat in alle 55 toegelaten gevallen er sprake is van zware criminelen, wat absoluut niet geval is. Integendeel: 172 aanvragen werden door de nieuwe, strengere procedure geweigerd. Onder hen quasi alle zware gevallen." Bart Somers betreurt de desinformatie van CD&V. "Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat CD&V probeert de aandacht af te leiden van interne ruzies." Aldus Somers

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here