Vogelbescherming Vlaanderen klaagt met behulp van een reportage in het vrt-televisiejournaal het gebruik van 'duivencarrousels' bij de jacht op houtduiven aan. Een duivencarrousel is een ronddraaiende molen waarop twee geprepareerde houtduiven zijn bevestigd. Het geheel wordt aangedreven door een motortje en een autobatterij. Jagers in Vlaanderen maken bij de houtduivenjacht steeds meer gebruik van deze zogenaamde 'duivenmolens'. Deze bizarre loktuigen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op houtduiven. Door de schijnbaar levende, rondvliegende lokduiven verkeren hun vrije soortgenoten in de veronderstelling dat de plek veilig is en dat er voedsel te vinden is. Aangezien de jagers zelf zoveel mogelijk uit het zicht proberen te blijven door middel van hutjes, camouflagenetten of hoog gewas, hebben de duiven niet in de gaten dat ze in een doortrapte en doorgaans dodelijke val terechtkomen. In dit soort situaties worden erg veel houtduiven geschoten.

Volgens Vogelbescherming Vlaanderen is het gebruik van duivencarrousels in strijd met artikel 19 van het jachtdecreet van 24 juli 1991. Dat bepaalt dat het verboden is gebruik te maken van netten, strikken, stroppen, lokaas, giftige stoffen en van enig ander tuig geschikt om jaagbaar wild te vangen, te doden of om het vangen of doden van dat wild te vergemakkelijken. Ook het vervoer en het bij zich houden van voormelde tuigen zijn onwettelijk. Een duivencarrousel is volgens Vogelbescherming Vlaanderen wel degelijk 'enig ander tuig' in de zin van hoger genoemd artikel 19 omdat het middel uitermate geschikt is om het doden van bejaagbaar wild te vergemakkelijken. De gewone, zeg maar recreatieve jacht op houtduiven is open van 15 september tot en met 28 februari, maar om belangrijke schade aan gewassen te voorkomen, kunnen ze ook van 1 maart tot en met 14 september worden bejaagd. De houtduif is dus heel het jaar 'vogelvrij'.

Om deze zuivere vorm van plezierjacht aan te klagen riep Vogelbescherming Vlaanderen deze voormiddag de hulp in van zowel een cameraploeg van het vrt-journaal als een gerechtsdeurwaarder. De Vlaamse overheid past in dit dossier immers een gedoogbeleid toe en verbiedt de beëdigde wachters van het Agentschap voor Natuur & Bos tegen dergelijke houtduivenjagers op te treden. De arrondissementscommissaris van de provincie Antwerpen houdt er echter een andere mening op na. Hij is – net als Vogelbescherming Vlaanderen – van mening dat deze tuigen onwettelijk zijn. Het verslag van de gerechtsdeurwaarder en de beelden van het vrt-journaal, die gedeeltelijk tot stand kwamen met behulp van een verborgen camera, zullen als bewijsmateriaal worden gebruikt. De Antwerpse arrondissementscommissaris kan het jachtverlof van de jagers die deze ochtend in Ranst actief waren, voorlopig intrekken ongeacht de reglementaire bepalingen betreffende de afgifte van de jachtverloven.