PVDA-Gent wil harde aanpak leegstand en verkrotting

krot

Gent (redactie/mas) Deze week verklaarde Gents burgemeester Daniël Termont in De Morgen dat hij leegstaande woningen in beslag wil kunnen nemen. De Gentse PVDA ondersteunt deze vraag, maar benadrukt dat de Stad Gent veel te weinig gebruik maakt van de bestaande rechtsmiddelen om leegstand en verkrotting aan te pakken. Voor de PVDA is het kraken in Gent een symptoom van een falend woonbeleid, dat er niet in slaagt om betaalbare woningen te voorzien voor alle Gentenaars.

Net zoals in het Gentse bestuursakkoord staat, verklaarde de Gentse burgemeester onlangs in de pers (DM 23.04.2013) dat de stad de ambitie heeft een “aantal instrumenten te versterken om langdurig leegstaande woningen terug op de woonmarkt de krijgen” (Bestuursakkoord 2013-2018, punt 5.20). Daarvoor kijkt Daniël Termont in de eerste plaats naar Vlaams minister (en lid van de meerderheid in de Gentse gemeenteraad) Freya Van den Bossche. De PVDA merkt op dat de mogelijkheid om leegstaande woningen te onteigenen nu reeds bestaat in het kader van artikel 40 van het Heffingsdecreet. Bij hoogdringendheid kan dit zelf via een spoedprocedure bij de vrederechter. Om lange Gerechtelijke procedures te vermijden is het volgende de PVDA inderdaad ook zinvol om een dergelijke onteigening te voorzien in de Vlaamse Wooncode. De partij wijst erop dat minister Freya Van den Bossche reeds in 2010 beloofde om “tegen 2012” een dergelijke bepaling in de Vlaamse regelgeving te voorzien.

Daarnaast wijst de PVDA erop dat de Stad Gent nu reeds heel wat rechtsmiddelen in handen heeft om verkrotte woningen aan te pakken. Zo kan de stad, op basis van de Vlaamse Wooncode uit 2007, noodzakelijke renovaties aan niet-conform verklaarde woningen zelf uitvoeren en de kosten vervolgens verhalen op de eigenaar. Bovendien kan de stad ook de bewoners van niet-conforme woningen herhuisvesten en opnieuw de kosten daarvoor verhalen op de verhuurder van slechte woningen. De PVDA stelt voor om vanuit de Stad Gent eigen stedelijke woondienst uit te bouwen om de huurmarkt onder controle te krijgen. In het kader hiervan kan een grootschalig sociaal tewerkstellingsproject op poten gezet worden, waarbij jongeren aan het werk gezet worden, nieuwe betaalbare woningen op de woonmarkt aangeboden kunnen worden en de kosten verhaald kunnen worden op de eigenaars van langdurig leegstaande en/of verkrotte woningen.

De PVDA is ook ontevreden met de inspanningen die de Stad Gent levert op het vlak van haar eigen patrimonium en dat van de sociale huurmaatschappijen. Zo merkt de PVDA op dat er volgens het jaarverslag 2011 van de gefuseerde sociale huurmaatschappij ‘WoninGent’ meer dan 700 leegstaande woningen zijn haar eigen patrimonium. Daarbij worden de woningen die WoninGent overgenomen heeft van de Stad Gent, waarbij het aandeel leegstaande woningen zou oplopen tot meer dan 20%, niet eens meegerekend. De voornaamste redenen hiervoor zijn het uitblijven van voldoende investeringsmiddelen door dezelfde SP.a – minister Freya Van den Bossche alsook de onwil van de Stad Gent om een ambitieus aantal renovaties van sociale woningen op te nemen in haar eigen meerjaren investeringsplan.

Ten slotte is de PVDA niet te spreken over het voorstel van Gents eerste schepen Mathias De Cleck om kraken te verbieden. De PVDA wijst erop dat het kraken een symptoom is van een falend stedelijk woonbeleid  dat er gedurende vele jaren niet in geslaagd is om de lange wachtlijsten inzake sociale woningen en stijgende huurprijzen op de private markt terug te dringen. Door kraken verder te criminaliseren wordt een sociaal zeer kwetsbare groep getroffen, waar het voornamelijk de stedelijke overheid zelf, de projectontwikkelaars, de immo-kantoren en de eigenaars van slechte woningen zijn die aan de basis liggen van de huidige wooncrisis in de Arteveldestad. De PVDA vraagt het Gentse stadsbestuur om eerder de hand in eigen boezem te steken en zélf structurele maatregelen te nemen om komaf te maken met de enorme problemen op de Gentse woonmarkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here