Geneesmiddelen in België zijn niet duur zegt pharma.be

Waarom ontzegt een minister van begroting patiënten toegang tot nieuwe geneesmiddelen? Eind 2004 is het geneesmiddelenbudget voor 2005 door de regering goedgekeurd. Daarmee heeft de overheid het engagement aangegaan om budgetten beschikbaar te maken voor de terugbetaling van geneesmiddelen en daartoe behoort uiteraard ook het toelaten van nieuwe innovatieve geneesmiddelen voor de patiënten. In deze programmawet staan overigens ook een hele reeks maatregelen ter beheersing van de uitgaven en er is bovendien ook de medeverantwoordelijkheid van de industrie ten belope van 227 miljoen euro.

De zaak voorstellen alsof het de industrie is die deze nieuwe geneesmiddelen tegenhoudt "door zijn hoge prijzen" is een verdraaiing van de werkelijkheid. De realiteit is dat België, samen met Griekenland, voor de 25 meest verkochte geneesmiddelen veruit de
laagste prijzen heeft voor geneesmiddelen in de gehele, uitgebreide Europese Unie. Geneesmiddelen in België zijn niet duur, en zeker niet duurder dan elders in Europa.

Naar een gezondheidsbeleid met twee snelheden?

Veel van de door de minister van begroting geblokkeerde dossiers hebben overigens een positief advies gekregen van de Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen die de therapeutische meerwaarde van de geneesmiddelen evalueert. Deze geneesmiddelen hebben met andere woorden een expliciet erkend therapeutisch voordeel voor de patiënt. En precies daarom worden ze in nagenoeg alle andere Europese landen al langer terugbetaald voor de patiënt. Waarom ontzegt onze regering de Belgische patiënt toegang tot deze geneesmiddelen? Beseft de regering dan niet dat ze hiermee een gezondheidszorg met twee
snelheden in het leven roept?

En toch zijn alternatieven denkbaar

De farmaceutische industrie vraagt al geruime tijd om andere en structurele lange termijn oplossingen en heeft daartoe zelf al verschillende voorstellen geformuleerd en aan de regering voorgelegd. Deze voorstellen werden tot op heden echter altijd genegeerd. En zo komt het dat binnenkort het parlement zich zal moeten uitspreken over een wetsontwerp met louter korte termijnmaatregelen die een ernstige bedreiging inhouden voor de Belgische volksgezondheid en voor de Belgische economie, research en werkgelegenheid.

We nemen dan ook aan dat de recente uitspraken van de Minister moeten gezien worden als een uitnodiging om aan tafel te zitten en deze voorstellen te bespreken. We hadden zelf reeds lang aangedrongen op dergelijk onderhoud en gaan op de uitnodiging dan ook graag in. Zolang het maar duidelijk is dat het niet beschikbaar zijn van nieuwe geneesmiddelen niet aan de industrie toe te schrijven is… Aldus http://www.pharma.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here