Burgemeester Brugge sluit herberg Papaya wegens overlast

Nadat de lokale politie Brugge in het najaar van 2005 en in de loop van 2006 herhaaldelijk vaststelde dat de openbare orde werd verstoord in de omgeving van herberg Papaya, Langestraat 102, heeft de Burgemeester de sluiting van de zaak bevolen voor de duur van drie maand.

In het najaar van 2005 was er regelmatig en herhaaldelijk overlast vastgesteld als gevolg van nachtlawaai, vechtpartijen, wildplassen, beschadigingen en openbare dronkenschap.
Het stadsbestuur organiseerde daarop op 15 december 2005 een overlegvergadering met stadsdiensten en herberguitbaters uit de buurt waaronder de uitbaters van de herberg Papaya. Er werden afspraken gemaakt omtrent straatlawaai, schenkgedrag, wildplassen, stallen van fietsen en allerhande vormen van overlast.

De overlast bleef echter onverminderd voortduren met in 2006 zowel in januari, februari, april, juni en augustus (2x) door de politie vastgestelde feiten van overlast.

De uitbaters van Papaya waren overigens niet aanwezig op de tweede overlegvergadering van 8 juni 2006 die het stadsbestuur had georganiseerd om met alle herberguitbaters te overleggen hoe de uitgaansoverlast kon beperkt worden. In het verleden waren de uitbaters zowel mondeling (via de wijkinspecteur) als schriftelijk (via procesverbaal) gewezen op het feit dat de toestand uit de hand liep en dat dringend diende ingegrepen te worden. De klachten hielden echter aan. Zo stelde de Dienst Leefmilieu zowel in september 2004 als in juni 2006 vast dat de verzegeling van de geluidsbegrenzer werd verbroken, met de nodige klachten van geluidsoverlast tot gevolg.

Tenslotte werden er heel recentelijk tijdens een gerechtelijk onderzoek vuurwapens aangetroffen, evenals cocaïne als heroïne. Ook werden tijdens het onderzoek verschillende gekende druggebruikers en drugdealers aangetroffen, evenals personen die bekendstaan voor het veelvuldig veroorzaken van overlast.

Eén van de uitbaters maakt nu het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek met betrekking tot de handel in verdovende middelen. Herberg Papaya fungeerde als draaischijf en kreeg regelmatig gekende druggebruikers en overlastplegers op bezoek met de gekende verstoring van de openbare orde tot gevolg.

De maat is nu vol. Niettegenstaande de vele aanmaningen deden de betrokken uitbaters niets om de situatie te veranderen en de recent vastgestelde feiten zijn zeer zwaar. Op 8 september 2006 ontvingen de uitbaters een brief waarin het voornemen tot tijdelijke sluiting van de herberg werd vooropgesteld. Beide uitbaters werden verzocht hun middelen tot verweer kenbaar te maken. In de brief die het stadsbestuur op 11 september ontving stonden echter geen maatregelen vermeld die de verstoring van de openbare orde in en rond de herberg Papaya zouden kunnen verhinderen.

Om paal en perk te stellen aan de aanhoudende situatie van ernstige overlast, zag Burgemeester Patrick MOENAERT zich dan ook genoodzaakt over te gaan tot een permanente, maar in de tijd beperkte sluiting van de inrichting. De sluiting gaat in vandaag 12 september 2006 voor de duur van drie maand.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here