Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft de brief van Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter ontvangen waarin deze vermeende onregelmatigheden signaleert bij de registratie van niet-Belgische kiezers in Antwerpen en heeft de brief overgemaakt aan het parket van
Antwerpen. Keulen herinnert eraan dat de regelgeving voor het stemmen van niet-Belgische kiezers een federale bevoegdheid is, dat de gemeenten deze uitvoeren en dat enkel het gerecht verantwoordelijk is om eventuele misdrijven in dat verband te beteugelen. Aldus Keulen.