Binnenkort begint de vogeltrek van wilde vogels naar zuiderse
gebieden waar zij overwinteren. Ook dit jaar zullen opnieuw tal van
wilde vogels over ons land heen vliegen. Om te vermijden dat deze mogelijk met het H5N1-virus (het vogelgriepvirus) besmette wilde vogels het Belgische pluimvee zouden besmetten, heeft het
Voedselagentschap, in overeenstemming met het advies van het
Wetenschappelijk Comité van het Commissariaat Influenza, minister Rudy Demotte voorgesteld opnieuw afschermmaatregelen af te kondigen die zullen gelden van 11 september tot en met 31 oktober. Aangezien de migratieperiode evenwel variabel is, is het mogelijk dat de einddatum wordt bijgesteld.

Het Voedselagentschap vraagt aan alle mensen, zowel particuliere als professionele pluimveehouders, die binnen de gevoelige natuurgebieden wonen, om hun pluimvee opnieuw af te schermen. Zij kunnen hiervoor dezelfde netten met mazen van maximaal 10 cm gebruiken die zij reeds hebben aangeschaft om te voldoen aan de richtlijnen van het voorjaar van 2006. Eigenaars van pluimvee kunnen op de website van het Voedselagentschap www.favv.be nagaan of ze al dan niet in een gevoelig natuurgebied wonen.

Er wordt ook gevraagd om in het hele land de dieren binnen of op een plaats die niet toegankelijk is voor wilde vogels, te voederen en te drenken, dit om te vermijden dat de wilde vogels zouden worden aangetrokken door de voedselbronnen.

Deelname van professioneel gehouden pluimvee aan tentoonstellingen en wedstrijden blijft verboden in gans het land. Pluimvee van particulieren en andere vogels mogen wel overal deelnemen aan dergelijke manifestaties, maar mogen in geen geval verkocht worden. Enkel markten waar de professionele handelaars gescheiden opgesteld staan en de dieren van gegarandeerd origine zijn, zijn toegelaten, ongeacht het type pluimvee of vogel.

Als tijdens het najaar ons land toch geconfronteerd zou worden met vogelgriep, dan zullen deze maatregelen verstrengd worden.

De surveillance van wilde vogels blijft uiteraard behouden. Mensen die dode vogels vinden in de natuur, kunnen zoals steeds contact opnemen met de politie of de ruimingdienst van hun gemeente of stad. Als het zou gaan om een verdacht aantal dode vogels (1 zwaan, 20 meeuwen of spreeuwen, 5 dieren van een andere soort, op dezelfde plaats en tijdstip), dan kan de vondst gemeld worden aan het influenza callcenter op het gratis nummer 0800 99 777 van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds tijdens de week, van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds tijdens het weekend.

Voorlopig werd er nog geen vogelgriep vastgesteld in België, dus bij sterfte van vogels is een natuurlijke dood de meest waarschijnlijke oorzaak. Toch willen we iedereen eraan herinneren geen dode vogels aan te raken, ook al is er geen vogelgriep in België. Dode dieren kunnen immers ook andere ziektes overdragen.

Het federale Voedselagentschap heeft zich bij het uitwerken van deze strategie gebaseerd op de wetenschappelijke adviezen verstrekt door het wetenschappelijk comité Influenza en het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen.

Ter herinnering: Vogelgriep is een dierlijke ziekte die vooral gevaarlijk is voor vogels en meer bepaald voor grotere vogels zoals eenden, ganzen, zwanen,