Burgers beraadslagen over de toekomst van de EU

Komende herfst wordt het grootste Europese debat uit de geschiedenis geopend, waarbij men burgers uit alle 25 lidstaten zal betrokken om erachter te komen wat zij van Europa verwachten. Na de verwerping van het Grondwettelijk verdrag in Frankrijk en Nederland vorig jaar, zoeken de leiders van de Unie een uitweg uit de huidige impasse. De vraag die het debat domineert is: wat willen de burgers?

Op die vraag wil de Europese Burgerraadpleging een antwoord bieden. Inwoners uit alle lidstaten krijgen een unieke kans om te praten over het Europa dat zij willen. Een groep burgers, willekeurig gekozen, zal deelnemen aan de beraadslagingen en zal terzijde worden gestaan door experts om tot overeenstemming te komen en zo aanbevelingen aan de beleidsmakers te formuleren. Het project wordt gesteund door de Europese Commissie. "Europa moet met zijn burgers een dialoog aangaan en rekenschap afgeleggen in plaats van dat Brussel met Brussel praat," zegt Luc Tayart de Borms van de Koning Boudewijnstichting. De KBS heeft de leiding bij deze raadpleging, daarbij gebruik makend van technieken die zij als eerste heeft beproefd tijdens haar 'Meeting of Minds'-project van 2005-2006 (www.meetingmindseurope.org).

De Raadpleging wil een echte Europese discussie op gang brengen. Tijdens een Europees evenement in Brussel bepalen de deelnemers zelf de agenda van de nationale raadplegingen die simultaan zullen plaatsvinden. De hinderpalen van taal en afstand worden uit de weg geruimd dankzij professionele bemiddeling en moderne technologie. Meer dan 20 onafhankelijke Europese stichtingen, universiteiten en organisaties uit de samenleving hebben zich aangesloten bij het consortium geleid door de KBS. De Europese Burgerraadpleging wil echter meer zijn dan een eenmalige discussie. Het is de bedoeling een model te ontwikkelen om de burgers van Europa te betrekken bij verdere raadplegingen in de toekomst. Daarbij kan dan gebruik worden gemaakt van het nieuwe samenwerkingsverband dat tot stand kwam tijdens deze eerste Europese samenwerking .

Het project zal boven de doopvont worden gehouden in Brussel op 7 en 8 oktober, waar burgers gevraagd zal worden de hoofdthema's vast te leggen die tijdens de nationale debatten in alle 25 de lidstaten dienen te worden besproken. De resultaten van deze debatten zullen vervolgens in de lente van 2007 aan de Europese beleidsmakers worden gepresenteerd. In afwachting dat er meer nieuws bekend wordt kan men een kijkje nemen op http://europa.eu/debateeurope/index.htm
Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here